SREČANJE POD RUSKOVIM KOZOLCEM

Novice Foto

Najprej smo se podali na Pijavo Gorico, kjer nam je ob ogledu večnamenskega prostora, ki mu domačini pravijo skedenj, dobrodošlico zaželel občinski svetnik Peter Pal. Na kratko nam je predstavil znamenitosti in zgodovino kraja na obrobju Ljubljanskega barja, nato pa je o skednju, ki služi za pripravo različnih etnografskih razstav in prireditev, nekaj zanimivosti povedal še Andrej Ciber. V pritličju skednja je stalna razstava vsega kmečkega orodja in predstavlja življenje na kmetiji pred več kot sto leti. Zbranih je skoraj 300 eksponatov in za celotno zbirko je zaslužen prav Andrej Ciber. Ogled in predstavitev so popestrili Čotovi pevci pod vodstvom zborovodje Janka Novaka, pridružil pa se jim je še harmonikar in pevec Brane Jereb. Za resnično lep in gostoljuben sprejem se je Petru Palu in koordinatorki srečananja članici občinske uprave Brigiti Marinšek, s skromnim darilom zahvalila podpredsednica društva Mirjam Kanalec.
Za tem smo si ogledali še cerkev sv. Simona in Jude, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Zametki sedanje cerkve segajo v prvo polovico 15. stoletja, hrani pa čudovita bogastva preteklosti. Med njimi tudi freske, ki so delo gotskega slikarja Janeza Ljubljanskega. Nekateri člani so se udeležili sv. maše, ki jo je posebej za to priložnost in naše pokojne člane daroval domači župnik. Po ogledu smo se še malo posladkali z okusnimi krofi, nato pa se zapeljali do znamenitega Ruskovega kozolca na Škofljici, kjer je bilo osrednje prizorišče našega jesenskega srečanja.
Ruskov kozolec je turistična zanimivost Škofljice, saj pod njim pripravljajo različne prireditve, tržnice z lokalno pridelano hrano, sejme rokodelskih in obrtniških izdelkov, srečanja, v nadstropju pa razstave. Tam so nam naši člani pripravili dobrote na žaru, postregle pa naše osebne asistentke. Poskrbeli smo še za dobro glasbo in prijetno druženje. Ja, lep, zanimiv, podučen in vesel dan smo ob prehodu poletja v jesen preživeli. Da pa smo vse to doživeli, je bilo treba opraviti kar precej potov in telefonskih klicev, saj je treba pomisliti prav na vse naše potrebe. Hvala vsem, ki ste se trudili, še posebej pa Mojci Burger, ki je imela v rokah vse organizacijske niti.

Foto galerije