KOMPENZIRANJE INVALIDNOSTI

Po poškodbi ali okvari hrbtenjače se življenje obrne na glavo ne le posamezniku, temveč tudi njegovim svojcem in prijateljem. Namen programa je nuditi paraplegiku pomoč za samostojno, kvalitetno in neodvisno življenje ter aktivno vključevanje v širše socialno okolje.

Soočanje z invalidnostjo in usposabljanje za aktivno življenje

Psihosocialna pomoč in podpora je zelo pomembna pri premagovanju stisk, s katerimi se paraplegiki znajdejo zaradi invalidnosti. V proces soočanja posameznika in njegovega socialnega okolja z invalidnostjo vstopamo že v času rehabilitacije. Takoj po včlanitvi organiziramo srečanja novih članov, motivacijske in psihosocialne delavnice, pogovorne skupine, individualne pogovore in svetovanja. Izjemno pomembna je vrstniška pomoč, ki jo nudi mreža socialnih poverjenikov. Za preprečevanje in blaženje psihičnih in socialnih posledic invalidnosti organiziramo razna srečanja, druženja, nudimo finančno pomoč za kompenziranje invalidnosti in med drugim sodelujemo z drugimi humanitarnimi organizacijami pri dostavi paketov s hrano.

Odpravljanje arhitekturnih in socialnih ovir ter ustrezni pripomočki

Ustrezni tehnični pripomočki omogočajo oziroma olajšajo življenje osebam z gibalno oviranostjo. Za pravi izbor so pomembne tudi informacije, zato nudimo individualno ali skupinsko, strokovno ali laično svetovanje o naboru tehničnih pripomočkov. Pri nabavi pripomočka v manjšem obsegu pomagamo tudi finančno.

Zaradi naše invalidnosti sta prilagojenost in dostopnost bivalnega oz. javno grajenega okolja nujna za neodvisno bivanje in boljšo socialno rehabilitacijo. Zato posamezniku nudimo informacije in finančno pomoč pri prilagoditvah bivalnega okolja. Poleg tega sodelujemo z lokalno skupnostjo pri odpravljanju arhitektonskih in arhitekturnih ovir ter zagotavljanju dostopnosti grajenega okolja in javnih površin.

Nega in fizična pomoč

Tudi para - in tetraplegikom, ki nimajo pravice do storitve osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci, želimo omogočiti samostojno in neodvisno življenje v domačem okolju, zato jim nudimo občasno pomoč na njihovem domu ali izven doma. Pomoč vsebuje opravila v gospodinjstvu, čiščenje bivalnih prostorov, spremstvo ali druženje.

Ohranjevanje zdravja

Skrb za zdravje, ohranjanje preostalih motoričnih sposobnosti in informiranje o specifičnih zdravstvenih zapletih, povezanih z našo invalidnostjo, so izjemno pomembni za kvaliteto življenja. Nudimo in organiziramo vrsto aktivnosti: masažo, fizioterapijo, presoterapijo, vodeno rekreacijo, plavanje, vodeno rekreacijo v bazenu, preventivne preglede (merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka), predavanja s področja specifike okvare hrbtenjače, »kopalni kombi« v poletnih mesecih.