Nina ČerneNINA ČERNE - DIPLOMIRANA SOCIALNA DELAVKA (UN)

Želja o zaposlitvi socialne delavke je bila v našem društvu že dalj časa prisotna. S tem bomo uporabnikom lahko nudili strokovno pomoč in nadgradili izvajanje posebnih socialnih programov.
Nina je zadolžena za koordinacijo in strokovno vodenje osebne asistence in pomoči na domu. Na voljo je vsem članom pri vključevanju v aktivno življenje in vodi mrežo socialnih poverjenikov.
Nina je velika oboževalka joge obraza. Članice društva se boste joge obraza lahko učile v sklopu dejavnosti ženske sekcije, ki je na društvu prisotna ob sredah.
Simpatično in zgovorno Nino lahko na društvu dobite vsak dan. Poskrbela bo za vse vaše izzive in vam z nasmehom skuhala kavo.
Lepo vabljeni na klepet z Nino na društvu.

 

Eva PahovnikEVA PAHOVNIK – VODJA PROGRAMOV

Eva je obiskovala Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, šolanje pa nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Kopru. Je ljubiteljica gora, rada ima šport, s padalom pa zajadra tudi proti nebu.
Na društvu od 1. januarja 2022 opravlja delo vodje programov, njen delokrog pa obsega:
- skrb za uresničevanje ciljev Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine;
-  izvajanje sklepov organov društva;
- samostojno izvajanje strokovnih storitev za uporabnike programov društva;
- iskanje sredstev za izvajanje programa, priprava prijav na razpise;
- samostojno vodenje programa;
- koordiniranje, poročanje, izobraževanje in arhiviranje v programih društva;
- priprava analiz za potrebe programov in delovanja društva;
- vodenje in izvajanje postopkov v zvezi z delom v splošno korist;
- vodenje in izvajanje postopkov v zvezi s prostovoljci;
- usklajevanje pomoči na domu;
- v okviru svojih pristojnosti - izvajanje nalog za zagotavljanje pravilnega finančnega materialnega poslovanja društva na področju izvajanja programov in za smotrno in za namensko porabo programskih sredstev;
- izvajanje evalvacije programov društva;
- sodelovanje z zunanjimi organizacijami, ministrstvi in lokalnimi skupnostmi;
- priprava poročil o opravljenem delu,
- druge naloge, ki so v zvezi z zgoraj navedenimi nalogami oziroma ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta;Đ- druge naloge po navodilih nadrejene osebe.

 

Jasna VugrinecJASNA VUGRINEC - POMOČNICA STAREJŠIM IN INVALIDOM

Jasna je v društvu zaposlena v okviru programa javnega dela. Na voljo je vsem, ki potrebujete pomoč na domu, a niste vključeni v storitve osebne asistence. Pomoč na domu izvaja na območju Ljubljane, od ponedeljka do petka.
Pomagala vam bo pri gospodinjskih opravilih, odšla za vas po različnih opravkih, vas spremljala k zdravniku in na razne aktivnosti. Pomoč nudi tudi pri presedanju ali pri drugih fizičnih delih, ki jih ne zmorete sami. Je zelo komunikativna, zato vam bosta skupaj preživet čas in druženje zagotovo prehitro minila.

 

 

 

Mateja Velenčak

 MATEJA VELENČAK - POMOČNICA STAREJŠIM IN INVALIDOM

Tudi Mateja je v društvu zaposlena v okviru programa javnega dela. Na voljo je vsem, ki potrebujete pomoč na domu, a niste vključeni v storitve osebne asistence. Pomoč na domu izvaja na območju Kamnika, od ponedeljka do petka.
Pomagala vam bo pri gospodinjskih opravilih, odšla za vas po različnih opravkih, vas spremljala k zdravniku in na razne aktivnosti. Pomoč nudi tudi pri presedanju ali pri drugih fizičnih delih, ki jih ne zmorete sami. Je zelo komunikativna, zato vam bosta skupaj preživet čas in druženje zagotovo prehitro minila.

 

 

 

Andrej AvajagaANDREJ VAGAJA - VOZNIK SPREMLJEVALEC

Voznik spremljevalec opravlja naslednja dela:

- prevoz invalidne osebe, spremljanje invalidne osebe pri opravkih izven svojega doma (npr. pri zdravniku, v trgovini, itd.), prevoz invalidnih oseb na razne družabne ali javne dogodke ali na izlete…

- druge naloge, ki so v zvezi z zgoraj navedenimi nalogami oziroma, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta ter druge naloge po navodilih odredbodajalca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri društvu imamo izvajanje posebnega socialnega programa – osebne asistence, urejeno s pravilnikom. Ta med drugim določa kdo je do teh uslug upravičen in kaj sodi v delokrog dela osebnih asistentov. Namen programa je pomagati posamezniku k bolj neodvisnem življenju in preprečiti oziroma ublažiti socialne in psihične posledice naše težke invalidnosti. S tem ima človek, kljub hudi gibalni oviranosti, več možnosti za obstoj v svojem domačem okolju, živi pa tudi bolj kvalitetno življenje.

Prednost imajo najtežje gibalno ovirani tetraplegiki, starejši ali socialno šibki, ki živijo sami ali pa jim svojci iz različnih vzrokov (bolezen, starost) zelo težko pomagajo.

Pomoč, ki jo asistenti posameznikom nudijo je zelo raznolika. Največkrat pomagajo pri: osebni negi, kopanju, umivanju, slačenju in oblačenju, hranjenju, transferju na voziček in drugih vsakodnevnih drobnih opravilih. Za kaj več pa zardi pomanjkanja kadra in zamudne vožnje z avtobusi, že zmanjka časa. Pa čeprav bi naši člani rabili še pomoč pri manjših gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje, pospravljanje, likanje) in spremstvo pri nakupih, obisku zdravnika, kulturnih prireditev, urejanju dokumentov in še kam drugam. Pravzaprav bi lahko rekli, da se naše osebne asistentke in asistenti prilagodijo željam in potrebam vsakega posameznika in mu v času, ki ga imajo na voljo, pomagajo predvsem pri tistih opravilih, ki jih najbolj potrebuje.

Naše tri osebne asistentke in dva asistenta, ki svoje delo opravljajo preko javnih del, nudijo pomoč več kot desetim članom društva po Ljubljani in bližnji okolici.

Eden od njih pa z društvenim kombijem nudi pomoč s prevozi širšemu krogu naših članov. To so: prevozi na različne tečaje, obnovitveno rehabilitacijo, izvajanje programov, kulturne prireditve, športna tekmovanja, športnike na priprave, kopalne dneve, k zdravniku, po nakupih ob nekaterih vikendih pa košarkaše tudi na mednarodna tekmovanja. Članice in člane vozita tudi na različne akcije, ki jih organizira Aktiv žena, Aktiv mladih ali pa člane, ki živijo v domovih na srečanja v Dom v Semiču in Dom na Pacugu.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook