PRIDRUŽITE SE PEVSKEMU ZBORU
Pevski zbor je nova dejavnost na društvu, želja po njegovem obstoju pa je tlela že dolgo. Na pevskih vajah se bomo družili ob petju in se učili pravilnega dihanja, ki je za nas izjemno pomembno. K sodelovanju vabljeni vsi člani in svojci, ne glede na predznanje in sposobnosti. Petje je smeh srca!

POMOČ STAREJŠIM IN INVALIDOM NA DOMU
V okviru javnih del še vedno izvajamo storitve pomoči na domu v Ljubljani in Kamniku, v kratkem je predvidena tudi zaposlitev nove osebe. Uporabniki programa ste lahko vsi, ki nimate osebne asistence po ZOA. Izvaja se: pomoč pri gospodinjskih opravilih, čiščenju bivalnih prostorov in pomoč pri delu na vrtu, spremstvo k zdravniku, v trgovino, na rekreacijo ali druge dejavnosti, pomoč pri presedanju ali druženje. Pomoč je brezplačna in je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Pokličite na društvo in se dogovorite za storitev.

MASAŽA IN FIZIOTERAPIJA
Masaža poteka ob torkih in četrtkih dopoldan. Cena masaže je 23 € za 45 minut. Članom društvo prispeva 8 €, strošek člana je 15 €. Fizioterapija poteka ob sredah od 12. do 16. ure. Cena fizioterapije je 30 € za 60 minut. Članom društvo prispeva 8 €, strošek člana je 22 €. V primeru, da v istem tednu koristite masažo in fizioterapijo, poravnate eno storitev v celoti, za drugo 8 € prispeva društvo.

PRESOTERAPIJA
Na društvu nudimo strojno limfno masažo - presoterapijo, ki je brezplačna in načeloma poteka ob ponedeljkih in petkih oz. po dogovoru. Presoterapija je zelo priporočljiva pri otekanju nog, v predhodnem dogovoru z vašim osebnim zdravnikom. Dogovorite se za termin.

IZMENJEVALNICA
Še vedno imamo na voljo nekaj plenic in urinal kondomov, dvigalo ter stol za v banjo in nočno omarico. V kolikor kaj od tega potrebujete, to sporočite na društvo.

POGOVORNA SKUPINA IŠČE NOVE ČLANE
Na društvu nadaljujemo z druženjem pogovorne skupine »NISI SAM«. Namen skupine je premagovati psihosocialne stiske, ki so posledica invalidnosti. Dobrodošli ste vsi člani. S pogovorno skupino nadaljujemo v četrtek, 20. oktobra 2022 ob 12.30. na sedežu društva.

PREDAVANJE: MEDICINSKO-TEHNIČNI PRIPOMOČKI
V drugi polovici novembra bo na sedežu društva predavanje o medicinsko-tehničnih pripomočkih. Predavanje bo vsebovalo informacije o tem, kako pridobiti medicinsko-tehnične pripomočke, ki jih potrebujete, kakšen je postopek za pridobitev, od vlog do pregleda, odobritve in plačila. Predavanje bo vsebovalo tudi praktičen prikaz nekaterih pripomočkov, ki jih boste lahko tudi preizkusili. O točnem datumu predavanja boste obveščeni naknadno, zainteresirani pa se vseeno čimprej prijavite.

SPOROČANJE
Prijave in vprašanja sprejemamo po telefonu: 01/569 11 23, 041/649 806, 051/649 806 vsak delavnik med 10. in 14. uro ali po elektronski pošti: dlj.paraplegik@guest.arnes.si.

  

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook