KRMILO DRUŠTVA V ROKAH MIRJAM KANALEC

Novice Foto

Kandidatka za predsednika društva Mirjam Kanalec je dobila 71, kandidat Robert Žerovnik pa 63 glasov. Namestnica predsednice Mojca Burger je dobila 80 glasov.

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je četrti redni in hkrati volilni Zbor članov pripravilo 30. marca 2016 v prostorih hotela Kongo & Casino v Grosupljem.
Dnevni red je imel kar 18 točk, člani pa so najprej prisluhnili: poročilu Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in obsežnem poročilu za leto 2015 v katerem so poročali - predsednik, referenti in nosilci nalog. Po razpravi je zbor članov poročila sprejel. Ob tem je dosedanji predsednik društva Gregor Gračner članom predstavil svoj pogled na dejavnosti društva v obdobju 2012-2016. Društvo je zelo dobro gospodarilo saj smo v tem času med drugim pridobili kar dva kombija in skladiščne prostore. Samo za finančna sredstva za kombije je bilo treba pripraviti vrsto akcij in vložiti veliko truda. To je bil za društvo velik zalogaj, poleg predsednika pa so zaslužni tudi njegovi sodelavci. Ob tej priložnosti se je predsedniku za njegov velik doprinos zahvalila dosedanja podpredsednica Mirjam Kanalec in mu izročila sliko našega slikarja Željka Vertlja.
Delovanje in cilje Zveze paraplegikov Slovenije so članom največjega društva predstavili predsednik Dane Kastelic, strokovna delavka Špela Šušteršič in direktorica Doma Pacug Jana Rožaj. Najbolj vesela in kar težko pričakovana je bila novica, da bomo po dolgih letih končno dobili dograjen dom v Pacugu. Torej sodobno urejen center za obnovitveno in socialno rehabilitacijo v mediteranskem okolju. Dan odprtih vrat za obisk članov vseh društev Zveza načrtuje 15. aprila 2016, uradno otvoritev doma pa 6. maja 2016.
Sledil je pomemben trenutek za Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. Volitve! Po razrešitvi dosedanjih organov so člani izvolili novega predsednika in podpredsednika društva, sedem članov Upravnega odbora, Nadzorni odbor in Volilno komisijo. Ker naš statut omejuje število mandatov predsednika društva, so člani najprej izvolili novega predsednika društva. Kandidata Mirjam Kanalec in Robert Žerovnik sta članom predstavila vsak svojo vizijo, cilje in dejavnosti društva v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju. Prepričljivejša je bila Mirjam Kanalec, ki je dobila osem glasov več. Za njeno namestnico je bila izvoljena Mojca Burger. V Upravnem odboru bodo poleg predsednice in njene namestnice še: stari člani - Draga Lapornik, Rok Bratovž in Borut Sever ter novi člani - Nina Wabra-JakičBojan Lukežič, Milan Zlobko in Slavko Krajnc.
V nadaljevanju je sledila predstavitev obsežnega programa dela za leto 2016 z obrazložitvijo vseh petih socialnih programov. Po razpravi in sprejetju programa so člani vodstvu društva in predstavnikom Zveze postavili vrsto vprašanj in dobili odgovore iz prve roke. Sledilo je družabno srečanje.
Pred izvolitvijo delovnega predsedstva (zbor je vodil Borut Sever) in verifikacijske komisije, je Pina Erklavec (predstavnica podjetja z medicinsko opremo LENTISMED) predstavila hidrofilne katetre LentisKat, ki imajo že v embalaži priloženo vrečko s sterilno vodo. Torej niso odvisni od izvora vode, kar poenostavi postopek kateterizacije. Uporabniki so vzorčne katetre lahko dobili brezplačno. Ob koncu so pripravili še nagradno igro z vabljivo nagrado. Dvodnevni paket v Zdravilišču Laško je dobil Čedo Tomanič. Dodamo naj še, da nas je podjetje Lentismed podprlo tudi pri zbiranju sredstev za nakup kombija.

Foto galerije