DELOVNI SESTANEK S PREDSTAVNIKI MOL IN DRUGIH INSTITUCIJ

Novice Foto

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je 28. maja v gostišču Štern v Ljubljani s predstavniki MOL in predstavniki drugih inštitucij, pripravilo delovni sestanek. Vodila ga je podpredsednica društva Mirjam Kanalec, prisoten pa je bil tudi predsednik društva Gregor Gračner in Klavdija Čelik.

Delovni sestanek je bil namenjen predvsem članom, ki živijo na območju Mestne občine Ljubljana, saj so predstavnikom: MOL, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Javnega stanovanjskega sklada, Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, Policijske uprave Ljubljana, Redarstva, Zavoda za oskrbo na domu, Ljubljanskega potniškega prometa, Doma starejših občanov Moste Polje, Oddelka za zdravje in socialno varnost in arhitektu Zveze paraplegikov Slovenije, postavili številna vprašanja, vezana na različne težave s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Še vedno so najbolj pereče in nevarne nekatere klančine pri prehodih za pešce, še vedno je premalo parkirnih mest za invalidne voznike ali pa jih zasedajo neinvalidni vozniki … Veliko pa je bilo vprašanj na katera bi najlažje odgovarjal predstavnik oddelka za gospodarske dejavnosti in promet v mestni občini Ljubljana, ki pa se naše vabilo ni odzval. Gostje so si predloge članov zabeležili in bodo težave skušali rešiti.

Foto galerije