53. HROVATINOV MEMORIAL Z REKORDNO MEDNARODNO UDELEŽBO

Novice Foto

Zveza paraplegikov Slovenije je v soorganizaciji Društva paraplegikov Istre in Krasa ter Zveze za šport invalidov Slovenije-Paralimpijski komite, pripravila že 53. Hrovatinov memorial z 32. državnim prvenstvom in 8. mednarodnim tekmovanjem, kjer je sodelovalo rekordnih sedem držav.

Med njimi tudi atleti našega društva. Prof. Bojan Hrovatin je pionir invalidskega športa, ki je v Sloveniji pred več kot pol stoletja postavil temelje, na katerih stoji rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport vseh invalidnih športnikov.
Letošnje tekmovanje je potekalo 10. septembra 2022 na atletskem stadionu Bonifika v Kopru, slovenskim tekmovalcem pa so se pridružili še atleti iz: Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Severne Makedonije in tokrat prvič tudi atleti iz Češke.

Že po tradiciji je začetek odmevnega športnega dogodka naznanila Zdravljica, nato pa so športnike pozdravili, nagovorili in zaželeli dobre rezultate: podžupanja Mestne občine Koper Jasna Softič, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, predsednik Društva paraplegikov Istre in Krasa Benjamin Žnidaršič, vodja atletike Janez Hudej, ki je predstavil potek tekmovanja in vodja športa Gregor Gračner, ki je prisotne seznanil s celostnim programom. Ob tej priložnosti je Medico 3 medicinsko – estetski center predstavil svoje proizvode z inkontinenčnim materialom.

Že po ustaljenem programu so se na petih tekmovališčih najprej začeli troboji v metu diska, kopja ali kija in v suvanju krogle. Tako kot na dosedanjih tekmovanjih so atleti tudi tokrat po ustaljeni praksi in na istem tekmovališču menjavali le orodja, sodniki pa so v tekmovalni list vpisali najboljši rezultat. Zato je tekmovanje v ugodnem vremenu potekalo hitro in brez zapletov. Atleti paraplegiki ter nekoliko lažje gibalno ovirani tetraplegiki so za doseganje boljših rezultatov uporabljali posebne tekmovalne stole, ki so nekoliko višji od vozičkov, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa so svoja orodja metali z navadnih sobnih vozičkov.
Sledil je drugi sklop tekmovanja - troboj voženj (100, 200, 400 m) na posebnih vozičkih, imenovanih »formule,« vožnji na 100 m s standardnimi vozički v spomin na prof. Bojana Hrovatina in memorialni vožnji na 800 m s standardnimi in specialnimi vozički v spomin na novinarja Henrika Übeleisa, velikega prijatelja športnikov paraplegikov in tetraplegikov.

Glede na višino poškodbe atleti v trobojih tehničnih disciplin tekmujejo v skupinah od F51 do F57, v trobojih vožnje pa v skupinah od T51 do T54. Skupine, kjer je nastopalo manjše število tekmovalcev, so organizatorji združili v eno skupino. Rezultate so vrednotili na osnovi svetovnih rekordov Mednarodnega paralimpijskega komiteja. Starejši tekmovalci so tekmovali v skupini Veterani.

Rezultati štirih najboljših atletinj in atletov v četveroboju (krogla, disk, kopje/kij, vožnja 100 m) so šteli za uvrstitve na meddržavnem tekmovanju. Pokal za prvo mesto je osvojila ekipa Slovenije (7.285,39), za drugo Hrvaška (6.138,41), za tretje pa Črna Gora (5.620,12). Četrta je bila Češka (4.290,60), peta Srbija (2.409,51), šesta Bosna in Hercegovina (2.252,01), sedma pa Severna Makedonija (1.030,26). Ob tem naj dodamo, da vse ekipe niso imele po štiri tekmovalce.
Celotno tekmovanje so vodili sodniki Atletskega kluba Koper. Računalniški izračun rezultatov je bil v rokah vodje tekmovanja Janeza Hudeja, za vnos podatkov pa je skrbela Marina Hudej.Ob razglasitvi rezultatov so pokale in medalje podelili in nagovorili: plavalec in olimpijec Matjaž Markič, kajakašica in olimpijka Špela Ponomarenko, predstavnik Zveze ŠIS–SPK Žiga Kobaševič ter Dane Kastelic.

Vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije Gregor Gračner se je ob zaključku tekmovanja soorganizatorjem zahvalil za odlično sodelovanje, atletinjam in atletom iz Češke in držav nekdanje Jugoslavije. Hkrati jih je povabil tudi na naslednje spominsko tekmovanje prof. Bojana Hrovatina.

Organizatorji in soorganizatorji so tokratno spominsko in meddržavno tekmovanje odlično pripravili.

Foto galerije