Na poligonuPredstavili smo namizni tenisV torek, 22. oktobra 2022, smo obiskali Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu. Učenci prvega, drugega, tretjega, šestega, sedmega in devetega razreda so bili razdeljeni v skupine, ki so se tekom šolskega dne zvrstile na različnih delavnicah. Rok Bratovž, Jože Ponebšek in Žan Kranjc so jim predstavili poškodbe hrbtenjače, vzroke zanje, prilagoditve po poškodbah in delovanje našega društva. Povedali so jim tudi svoje zgodbe, ki jih otroci po navadi najbolj z zanimanjem poslušajo.
V telovadnici so med slikanjem z usti opazovali Željka Vertlja in mu postavljali zanimiva vprašanja. Ljubiša Gajič jim je predstavil svojo zgodbo, nato pa so se z njim lahko pomerili v igri namiznega tenisa. Andor Palkovič jim je predstavil košarko na vozičkih in jim pomagal z vozička zadeti koš. Na zadnji delavnici so se ponovno usedli na voziček in se ob pomoči Lutfija Abdullaha preizkusili v vožnji čez poligon. Spoznali so pomen dostopne infrastrukture in ugotovili, da tudi majhne ovire postanejo velike, če jih ne moremo prestopiti. Eva Pahovnik je skrbela, da je vse teklo gladko.
Predstavitev košarkePredstavitev slikanja z ustiNaj vtisi učencev govorijo sami zase:
Meni je bil včerajšnji dan zelo všeč, saj sem dojel, da delujoče telo ni samoumevno ter da je potrebno biti pazljiv na vsakem koraku. Vožnja z invalidskim vozičkom še zdaleč ni enostavna, saj je potrebnega kar precej razmišljanja in spretnosti. Gašper, 9. a.
Meni je bil današnji dan zelo všeč, saj sem izvedel, kako je biti paraplegik, kaj ta beseda sploh pomeni. Naučil sem se razlikovati paraplegike od tetraplegikov. Všeč mi je bilo tudi, ko smo imeli poligon in smo se peljali z vozički. Klemen, 9. a.
Na današnjem športu za sprostitev sem se imel zelo fino. Še posebej zanimiv mi je bil praktični del v telovadnici. Simon, 7. b.
Zadovoljstvo ob obiskuDanes sem se imela zelo dobro pri športu za zdravje. Spoznala sem, da lahko postaneš invalid zaradi številnih dejavnikov, ne le zaradi prometnih nesreč. Nisem vedela, da imamo v Sloveniji Društvo paraplegikov, ki nas je obiskalo danes. Pri praktičnih vajah smo spoznali, da si kot invalid vseeno lahko zelo dejaven; lahko si tudi super športnik ali slikar. Dan je bil zanimiv. Ela, 9. a.
Všeč mi je bilo, da smo lahko spoznali vsakdanje življenje paraplegikov preko praktičnih aktivnosti ter se preizkusili v različnih športih na vozičkih. Jurij, 7. b.
Učencem smo skušali posredovati vsaj dve sporočili. Pazite nase! Če se vam kaj zgodi, je treba iti dalje, življenje se po poškodbi ne konča!.
Učenci in učitelji Osnovne šole heroja Janeza Hribarja nam bodo zagotovo ostali v lepem spominu. Z veseljem se bomo vrnili!
Projekt podpira Agencija za varnost prometa.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook