Logotip Stanovanjski skladStanovanjski sklad Republike Slovenije ima odprt razpis za oddajo stanovanj v najem na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Celotno ponudbo stanovanj, pogoje najema in prijavnico najdete na njihovi spletni strani: https://ssrs.si/oddaja/razpis-za-oddajo-stanovanj-v-najem/ .
V razpisni dokumentaciji so zapisali, da so z oznako »GOO« označena stanovanja, namenjena in prilagojena (ali se jih da prilagoditi) gibalno oviranim osebam. Gibalno oviranost prijavitelj izkazuje s predložijo zahtevanih dokazil ob prijavi »(npr. potrdilo zdravnika specialista, iz katerega je razvidna potrebnost trajne uporabe invalidskega vozička ali drugega tehničnega pripomočka za hojo in slepe osebe /…/ ali odločba ZPIZ, iz katere je razvidna najmanj 70 % zmanjšana zmožnost premikanja…..). V prijavi mora prosilec navesti tudi morebitne člane gospodinjstva, ki bodo z njim bivali v najemnem stanovanju. Znotraj te prednostne kategorije imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, kar je podrobno opredeljeno v točki 2 in prosilci, ki ne presegajo dohodkovnega kriterija, ki je podrobno opredeljen v točki 5.«
Prijavo je možno oddati do vključno 25. 5. 2022. Izbor najemnikov bo potekal 16. 6. 2022.
Starejši od 65 let preverite ponudbo oskrbovanih stanovanj: http://www.oskrbovana.ssrs.si/ . V primeru, da se na razpis prijavi manj prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, se lahko prijavijo tudi prosilci med 60. in 65. letom starosti.
Rok za oddajo prijave je 18. 5. 2022. Izbor najemnikov bo potekal 9. 6. 2022.

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook