Zbor članov je vodila predsednica Mirjam KanalecPrvi redni Zbor članov Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine je tokrat zaradi protivirusnih ukrepov potekal 23. aprila 2021 na daljavo, preko spletne aplikacije Zoom, vodila pa ga je predsednica društva Mirjam Kanalec.
Po pozdravnem nagovoru predsednice, uvodnih formalnostih, pregledu zapisnika 4. rednega Zbora članov in minuti molka v spomin članom, ki so nas v tem času zapustili, so udeleženci najprej prisluhnili poročilu predsednika Nadzornega odbora Ljubiši Gajiču. Iz poročila je razvidno, da je vodstvo društva v teh kriznih časih zelo dobro gospodarilo, kar izkazuje tudi znesek prihodkov nad odhodki. Pomemben je tudi pokazatelj, da je društvo za izvajanje socialnih programov namenilo kar 89 odstotkov vseh sredstev, za delovanje društva pa preostalih 11.
Za tem so udeleženci prisluhnili poročilu društva za leto 2020, kjer so
v Splošnem delu predstavljeni:
Zbor članov je potekal na daljavoOsnovni podatki, Namen društva, Članstvo društva in Območje delovanja;
v Posebnih socialnih programih pa:
Cilji, Izvajalci programov, Uporabniki programov, Vsebina in aktivnosti (še posebej v času epidemije), Delovanje društva in Evalvacija programa.
Društvo je skladno s programom izvajalo štiri obsežne posebne socialne programe:
Kompenziranje invalidnosti, Prevozi, Interesne dejavnosti ter Šport in rekreacija.
V poročilu so navedene še: Dejavnost osebne asistence, Investicije in Zaključni del.
Za tehnično podporo je skrbel NinoV nadaljevanju Zbora so se člani seznanili s smelo zastavljenim Programom društva za leto 2021 in 2022. Program je predstavljen kar na 18-ih straneh v podobnih vsebinah in tudi podobno finančno ovrednoteni kot v poročilu društva. Pri predstavitvi je sodelovala tudi socialna delavka Nina Černe, ki je predstavila kompenziranje invalidnosti, mrežo socialnih poverjenikov in interesne dejavnosti s številnimi srečanji. Upamo, da nam program v krajši in daljši prihodnosti koronavirus ne bo več krojil in da ga bomo lahko v celoti izvedli.
Ker so udeleženci gradivo predhodno prejeli so bili že seznanjeni z vsemi pomembnimi vsebinami. Zato so po krajših razpravah tako poročilo kot program dela sprejeli in potrdili.
Udeleženci Zbora članov so v naslednji točki potrdili predlog o enaki višini zneska (15 €) za članarino s katero bomo lahko izkazali pripadnost društvu. Socialno šibki člani so plačila članarine oproščeni. Zbor članov je sprejel tudi sklep, da pooblašča Upravni odbor za sprejem in spreminjanje sistemizacije delovnih mest ter sprejem in spreminjanje drugih splošnih aktov. Predsednica se je na koncu zahvalila prav vsem za tvorno sodelovanje, še posebej pa mreži socialnih poverjenikov.
Katja Vipotnik in Borut SeverOb zaključku sta udeležence zbora nagovorila predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in tudi naš član Dane Kastelic ter Urška Rendulić strokovna vodja programov. Kastelic je med drugim omenil splošno in uspešno poslovanje naše krovne organizacije in financiranje ter ob zahvali pripomnil, da mozaik uspešnosti Zveze sestavljajo tudi društva s svojimi člani. Ob zaključku pa je vodstvu izrekel še čestitke in zahvalo za uspešno vodenje društva. Rendulićeva je predstavila programski del Zveze z vsemi socialnimi programi in pri skupinski obnovitveni rehabilitaciji omenila, da največ članov lokalnih društev SOR koristi v Domu paraplegikov Pacug, sledi Zdravilišče Laško in Zdravilišče Radenci.
Po zaključku uradnega dela Zbora članov smo vsi udeleženci vključili mikrofone in takole s pomočjo sodobne tehnologije na daljavo malo poklepetali.

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook