Dom paraplegikv PacugZveze paraplegikov Slovenije na podlagi odločitve Upravnega odbora vabi vse zainteresirane članice in člane društev, ki so pripravljeni konstruktivno sodelovati pri opravljanju funkcije nadzornika po ZGD-1, da svojo vlogo pošljejo na naslov: Zveza paraplegikov Slovenije Štihova 14, Ljubljana do vključno 14. maja 2021 (v primeru pošiljanja po pošti velja poštni žig na predpisani datum). Vloga naj vsebuje osnovne podatke življenjepisa z opisanimi izkušnjami in morebitno usposobljenostjo za delo člana Nadzornega sveta gospodarske družbe. Zaželeno je poznavanje delovanja gospodarske družbe. Vlogo posredujte v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ Nadzorni svet«. Nepravilno označene in prepozno prispele kandidature bodo izločene. Prispele vloge bo pregledala Komisija Upravnega odbora in pripravila postopek za volitve na prvi redni seji Skupščine, ki bo izmed veljavnih kandidatur izvolila pet članov Nadzornega sveta družbe za obdobje 2021–2025.

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook