Sodelavka Katja Vipotnik bo pripravila nekaj prispevkovPriljubljeno društveno glasilo IZZIV izhaja dvakrat letno in po potrebi. Zato smo se pri društvu odločili, da bomo kljub koronavirusu, ki je zavrl večino naših dejavnosti, izdali spomladansko številko. Izšla naj bi pred 30. marcem 2021, ko načrtujemo Zbor članov. Seveda bomo danim razmeram primerno prilagodili vsebino.
Sejo je 1. marca 2021 z aplikacijo ZOOM vodila urednica glasila Mirjam Kanalec, vsebinsko zasnovo pa je pripravil Nino Batagelj. Sodelovali so člani Uredniškega odbora, pridružili pa sta se jim še sodelavki društva Nina Černe in Katja Vipotnik.
Med vsebino tokrat ne bo tradicionalnega Časoplova, zato pa bo nekaj več intervjujev in prispevkov o dogodkih, ki so kljub epidemiji ob vseh varnostnih ukrepih potekali na društvu. Pripravili pa bomo tudi nekaj prispevkov o delovanju društva in življenju članov v »koronavirusnih« časih.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook