Člani Upravnega odbora so se 23. decembra v prostorih društva sestali na zadnji seji v letošnjem letu. Razpravljali so o zadnjih dogodkih in sprejeli nekaj pomembnih sklepov za nadaljnje delovanje društva.
Koordinatorka Mojca Burger je člane UO seznanila z organizacijo in potekom prednovoletnega srečanja v Grosupljem ter obisku dedka Mraza v prostorih FIHA. Srečanja se je udeležilo približno 180 članov, svojcev in sodelavcev društva, dedek Mraz pa je obdaril 14 malčkov članov društva.
Predsednik društva Gregor Gračner je poročal o podpisu pogodbe pri nakupu skladiščnih prostorov. Pri nakupu je pomagala Mestna občina Ljubljana in Občina Hrastnik. Omenil je tudi dobro sodelovanje z Občino Hrastnik pri saniranju arhitekturnih ovir pri dveh naših članih.

O delovanju mreže socialnih poverjenikov je člane UO seznanila vodja socialnih dejavnost Mojca Burger. Že po tradiciji našim socialno šibkim članom v prazničnem času posvetimo nekoliko več pozornosti. Darila jim bodo ob obiskih razdelili socialni poverjeniki. Aktualne dogodke je ob koncu seje predstavil predsednik društva.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook