Zadnja seja UO v obdobju 2008-2012V prostorih društva je 21. marca 2012 potekala zadnja seja Upravnega odbora društva v mandatnem obdobju 2008 – 2012. Člani UO – predsednik Gregor Gračner, podpredsednica Mirjam Kanalec, tajnica Ana Pavšek, blagajničarka Draga Lapornik in člani Rok Bratovž, Slavko Krajnc, Cvetka Štirn, Robert Žerovnik in Rafko Jurjevčič, so v svojem mandatnem obdobju imeli 31 sej. Ob tem lahko poudarimo, da je ta izvršilni organ največjega pokrajinskega društva Zveze paraplegikov Slovenije, svojo organizacijo skozi vsa štiri leta zelo uspešno upravljal. To v štiriletnem poročilu ugotavlja tudi Nadzorni odbor

.

Na zadnji seji so člani UO večino dela namenili pripravi volilnega Občnega zbora, ki bo 28. marca v prostorih gostišča Kongo v Grosupljem. Še posebej, ker bo to volilni občni zbor, ki zahteva veliko več priprav. Razpravljali so tudi o kandidatih, ki jih bo društvo predlagalo oz. delegiralo v organe upravljanja Zveze paraplegikov Slovenije.

Pomembna točka zadnje seje je bila reševanje vedno pereče socialne problematike članov društva. Člani UO so iskali najboljše možnosti in rešitve, ki bi tem članom omilili trenutne težave.

Velika pridobitev društva pa je zaposlitev univ. dipl. strokovne sodelavke Irene Lavrič, ki je na društvu zaposlena preko Javnih del Zavoda za zaposlovanje Slovenije. Delala bo na strokovnem področju, več pa boste lahko prebrali na naši spletni podstrani »Zaposleni.«

Člani UO so prisluhnili še poročilom o izvajanju in načrtih interesnih dejavnosti in drugih aktualnih dogodkih.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook