Šesta redna seja Upravnega odboraV prostorih društva se je 29. novembra na redni 6. seji sestal Upravni odbor društva. Tokratna seja je bila nekoliko krajša, vendar pa je bilo na dnevnem redu nekaj pomembnih točk, ki so zahtevale sprejem in potrditev upravnega odbora.

Člani UO so po sprejetju zapisnika prisluhnili poročilom strokovne sodelavke in vodje socialnih poverjenikov o delu osebnih asistentov, socialnih pomočeh, mreži socialnih poverjenikov, novoletnih obiskih članov, ki živijo v domovih starejših občanov, strokovnih predavanjih in razpisih. Po razpravi je UO sprejel ustrezne smernice in sklepe.

O interesnih dejavnostih je člane UO seznanila vodja Mojca Burger. Malčke bo v prostorih društva Božiček obiskal 18. decembra, tradicionalno silvestrovanje v Kongu pa bomo pripravili 22. decembra.

Šport in rekreacijo, športna tekmovanja in rezultate športnikov je v tem obdobju predstavil športni referent, v naslednji točki pa so bili člani UO seznanjeni še z analizo ankete, ki jo med člani še izvajamo.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook