EVROPSKI KODEKS STORITEV ZDRAVJA NA DALJAVO         

Predstavitev projektaSlušatelji na predstavitviNacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je z družbo MKS elektronski sistemi d.o.o 22. maja 2012 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije pripravil konferenco o storitvah zdravja na daljavo. Strokovne osnove za pripravo izhodišč za nacionalno strategijo zdravja na daljavo je predstavil dr. Drago Rudel (MKS elektronski sistemi d.o.o.), vlogo NSIOS-a pri pripravi kodeksa v okviru evropskega projekta Telescope, pa usklajevalec projektov Tine Jenko (NSIOS).

Ker je v začetku leta 2012 Društvo za medicinsko informatiko pripravilo izhodišča za nacionalno strategijo zdravja na daljavo, želimo ta izhodišča predstaviti slovenskim invalidom, da bi bolje razumeli področje storitev zdravja na daljavo. Ko bo dokument dan v javno razpravo, bo NSIOS k predlogom podal tudi svoja stališča,

Informacijske in komunikacijske tehnologije predstavljajo resnično priložnost za invalide, da enakopravno sodelujejo na vseh področjih življenja. Te tehnologije, pri katerih se v zadnjem času poskuša vse bolj upoštevati načelo »oblikovanja za vse«, lahko postanejo pomembno orodje za višjo kvaliteto življenja invalidov in njihovega neodvisnega življenja. Skorajda na vseh področjih (tudi na zdravstvenem) se vse bolj uveljavljajo storitve na daljavo. Storitve zdravja na daljavo predstavljajo tiste zdravstvene in/ali socialne storitve, ki se izvajajo na daljavo s pomočjo IKT rešitev in so namenjene ohranjanju oziroma pridobivanju zdravja in bodo v prihodnje tudi za invalide vse bolj pomembne.

V Sloveniji so (v primerjavi z nekaterimi drugimi državami EU) te storitve sicer še v razvoju, vendar so opazne iniciative po njihovem večjem uveljavljanju, saj imajo nedvomno pozitiven učinek. Povečujejo zdravje in dobrobit raznovrstnih uporabnikov, po drugi strani pa so tudi stroškovno učinkovite.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook