Delavnica v prostorih našega društvaV letu 2013 bo Zveza paraplegikov Slovenije pričela s postopkom pridobivanja Certifikata standarda kakovosti za NVO. Zahteve standarda predvidevajo sledenje zunanjim in notranjim zahtevam. Notranji dokumenti, ki jih standard predvideva so vsi dokumenti, akti in nenazadnje tudi sklepi, ki jih organizacija sprejme in potrdi. Eden izmed teh dokumentov, ki je nedvomno pomembnejši za kakovostno delovanje organizacije je strateški načrt.
Strategija delovanja je sicer v osnovi že napisana in v začetku novega mandatnega obdobja trenutnega vodstva že tudi sprejeta.

Ker Zveza združuje članstvo članic se je odgovornim pri Zvezi zdelo smotrno k sooblikovanju strateškega načrta povabiti tudi društva, saj menijo, da je zelo pomembno v njem zapisati tudi ideje in predloge društev.
V ta namen je strokovna sodelavka Zveze Barbara Slaček pozvala k sodelovanju predstavnike društev. V vsakem posameznem društvu je organizirala delavnico na kateri so društva predstavila svoje vizije, ideje, predloge in strategijo dela za prihodnja štiri leta. Pri našem društvu smo delavnico imeli 11. decembra.
Strateški načrt, ki bo končni plan dela Zveze in društev bodo lahko uporabili kot enega ključnih sprejetih načrtov dela za mandatno obdobje, služil pa bo tudi kot eden izmed osnovnih dokumentov pri morebitni pripravi Društev na pridobitev certifikata kakovosti.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook