Člani DP ljubljanske pokrajine smo 28. marca 2012 v prostorih gostišča Kongo v Grosupljem imeli redni občni zbor. Pa ne samo redni, ampak tudi volilni občni zbor, kjer smo razrešili in ponovno izvolili upravne organe društva. Naslednja štiri leta bo krmilo organizacije ponovno v rokah dosedanjega predsednika Gregorja Gračnerja. Pred začetkom občnega zbora je predstavnik podjetja SANOLABOR d.d. Igor Janko predstavil njihov prodajni program, ki ga v veliki meri koristimo paraplegiki in tetraplegiki. Dodamo naj, da je SANOLABOR tudi pokrovitelj Pogačnikovega memoriala.

Delovno predsedstvoČlani društva na volilnem občnem zboruFOTOGRAFIJE - Po izvolitvi delovnega predsedstva in drugih formalnostih so člani najprej prisluhnili poročilom Nadzornega odbora in Disciplinske komisije, nato pa še obsežnemu poročilu predsednika društva za leto 2011. Sledila so še poročila referentov in vodij programov, za tem pa razprava in sprejem vseh poročil. Obsežna je bila tudi predstavitev finančno ovrednotenega programa dela za leto 2012, ki ga je predstavila podpredsednica društva Mirjam Kanalec. Po predstavitvi programa se je v razpravo vključil tudi predsednik Zveze Dane Kastelic, ki je predstavil smernice in vizijo programov ZPS. Odgovarjal je tudi na zanimiva vprašanja članov našega društva in pohvalil vodenje društva, ki je v tako majhni meri odvisno od stalnih virov financiranja.

Sledila je razrešnica organov za katere lahko trdimo, da so društvo v preteklem štiriletnem mandatnem obdobju izredno uspešno vodili in predstavitev novih kandidatov za nove organe društva.

Predsednik Zveze Dane KastelicKlovnesa Eva Škofic - MaurerZa predsednika društva je ponovno kandidiral dosedanji predsednik Gregor Gračner in bil z veliko večino tudi ponovno izvoljen. Člani društva so mu zaupali še en mandat vodenja društva, saj se je v času svojega dosedanjega predsednikovanja izkazal kot uspešen in prodoren predsednik. Ob izvolitvi je poudaril, da en sam človek ne zmore veliko, zato želi, da bi z njim pri vodenju društva delovala homogena in uspešna skupina sodelavcev. Njegova namestnica je ponovno Mirjam Kanalec, novi tajnik je Slobodan Banjac, z blagajniškim delom pa bo nadaljevala Draga Lapornik.

Nov Upravni odbor poleg predsednika in podpredsednice ter tajnika in blagajnika sestavljajo še dosedanji člani Robert Žerovnik, Ana Pavšek in Rok Bratovž. Nova člana pa sta Mojca Burger in Borut Sever.

Nadzorni odbor sestavljajo: predsednik Slavko Ivančič in člana Milan Zlobko in Jože Globokar, Disciplinsko komisijo predsednica Veselka Pevec  in člana Ljubiša Gajič in Bojan Lukežič, Kandidacijsko komisijo pa predsednik Dane Kastelic in člana Skender Tosič in Ibrahim Bradarič.  Na občnem zboru smo izvolili tudi predstavnike, ki bodo društvo zastopali v organih Zveze paraplegikov Slovenije.

Člani so izkoristili priložnost in vodstvu društva ter predsedniku Zveze Danetu Kastelicu postavili več vprašanj in predlogov.

Udeležence občnega zbor je z odlomkom monokomedije »Moja nit je rdeča« navdušila znana klovnesa Eva Škofic – Maurer. Bila je čudovita, enkratna in nepozabna. Za tem smo se ob glasbi, za katero je skrbel Marino, zadržali še na večernem družabnem srečanju.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook