Od 1. januarja 2012 lahko katetre s hidrofilno prevleko ali iz silikona dobimo z naročilnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Šifra za te katetre je 924031197. Prednosti teh katetrov uporabniki že poznajo, saj zagotavljajo sterilno kateterizacijo, enostavno uporabo, dodatna uporaba sredstev za zmanjševanje trenja pa ni več potrebna. S tem je zmanjšana možnost poškodb in infekcij sečne poti. Tovrstni katetri so veliko bolj prožni oziroma bolj elastični, zato je uvajanje veliko lažje. Uporabnikom jih lahko predpiše lečeči zdravnik.
TUKAJ si lahko ogledate šifrant s kriteriji, pooblastili, postopki in cenovnimi standardi za pridobitev vseh medicinsko tehničnih pripomočkov.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook