Strokovnaodelavka Irena LavričNa Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine je do konca leta preko programa Javnih del Zavoda za zaposlovanje zaposlena univ. dipl. soc. delavka Irena Lavrič. Naše društvo je daleč največje od vseh pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije, zato ugotavljamo, da pri reševanju vse bolj pogostih in perečih težav socialne problematike rabimo tudi strokovno pomoč. Ta je izredno raznolika, temelji pa predvsem na pridobivanju finančnih sredstev, ki posledično vplivajo na izvajanje posebnih socialnih programov. Delo in naloge strokovne sodelavke bi lahko osredotočili na:

- skrb za uresničevanje ciljev Društva, opredeljenih v 10. in 11. členu Statuta Društva;

- izvajanje programov usposabljanja za samostojno in aktivno življenje članov;

- izvajanje programov, ki blažijo socialne in psihične posledice invalidnosti;

- sodelovanje z drugimi izvajalci socialnovarstvenih storitev za reševanje problemov članov;

- pomoč pri aktivnostih socialne integracije in izenačevanje možnosti invalidov;

- vodenje in koordiniranje mreže socialnih poverjenikov društva in motiviranje uporabnikov;

- promocija dela invalidskih organizacij;

- vodenje, oblikovanje in prijava programov ter poročanje;

O svojem delu seznanja organe upravljanja društva, s strokovnimi članki pa sodeluje pri dopisovanju v glasilo društva in glasilo ZPS.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook