Četrta redna seja Upravnega odboraV prostorih društva so se 27. septembra na 4. redni seji sestali člani upravnega odbora društva in v enajstih točkah dnevnega reda razpravljali o tekoči problematiki dejavnosti društva in smernicah prihodnjega dela.

Sklepi prejšnje seje (bilo jih je kar 28) so bili, razen dveh, v celoti realizirani. V naslednji točki sta predsednik in podpredsednica poročala o nadzoru Zavoda RS za zaposlovanje glede osebne asistence. Program je zahteven in ga je treba dosledno izvajati po navodilih in zahtevah ZRSZ.

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine ima zelo široko razvejano dejavnost. Zato že kar nekaj časa ugotavljamo, da so za dosledno izvajanje programov in drugih aktivnosti, naši prostori premajhni. Rabili bi večje in bolj funkcionalne prostore, zato kljub neugodnim časom iščemo rešitev kako bi v bližnji prihodnosti do njih tudi prišli.

Splošno pomanjkanje denarja vpliva tudi na izvajanje dveh naših socialnih programov – Osebne asistence in Prevozih paraplegikov. Če hočemo oba programa neokrnjeno izvajati smo primorani uvesti participacijo stroškov uporabnikov.

Novoletno srečanje bo tako kot vsako leto v Kongu v Grosupljem.

O športnih dogodkih, tekmovanjih in rezultatih naših športnic in športnikov je poročal športni referent, o nekaterih aktualnih dogodkih ob zaključku seje pa še predsednik društva.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook