poverjeniki-n1poverjeniki-n2Kako pomembna je naša dobro organizirana mreža sedemnajstih socialnih poverjenikov se je pokazalo pri zbiranju podpisov za zakonodajni referendum proti diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij. Naše društvo naj bi namreč glede na število članov zbralo 1000 podpisov (povprečno vsak član 3), kar za nas paraplegike in tetraplegike v najbolj neugodnem zimskem in prednovoletnem času, predstavlja veliko težavo. No, in pri tem so se izkazali prav naši vedno aktivni socialni poverjeniki, ki predstavljajo prvi stik z našimi člani. Z obiski, telefonskimi klici ali E-pošto so animirali člane in do 13. decembra zbrali več kot 700 podpisov. Torej se približujemo zastavljenem cilju.

Verjamemo, da bodo predstavniki NSIOS-a kljub težkim pogojem in neugodnem času zbiranja, Državnemu zboru v roku predali več kot 40.000 podpisov.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook