sprejem1sprejem2Upravni odbor Zveze je na zadnji seji v pokrajinska društva včlanil kar dvajset novih članov paraplegikov in tetraplegikov. Od teh se je v naše društvo vključilo sedem članov – šest v Mestno občino Ljubljana, eden pa v Občino Ribnica. Da bi se bolje spoznali z dejavnostjo društva in se čim prej vključili v naše aktivnosti, smo za njih in njihove bodoče poverjenike 15. novembra na društvu pripravili sprejem.

Sprejel in pozdravil jih je predsednik Gregor Gračner, podpredsednica društva Mirjam Kanalec pa je za predstavitev pripravila kronološki pregled naših programov in vseh aktivnosti.

Od interesnih dejavnosti, posebnih socialnih programov, kulture do športa. Seznanili smo jih z zakonodajo in vsemi ugodnostmi, ki jih imamo in jih lahko koristimo. Hkrati smo jih povabili, da se nam tudi aktivno pridružijo in sodelujejo pri našem delu. Pomembno pa je, da v teh kriznih trenutkih, ko se doma srečujejo s številnimi težavami, vedo kam se lahko obrnejo in kje bodo dobili pomoč ali vsaj koristen nasvet.

Kar veliko smo se pogovarjali in jim že na začetku dali kakšen koristen nasvet. Upamo, da je vsak izmed njih v teh obsežnih predstavitvah našel nekaj zase. Za lažje premagovanje začetnih težav smo jim pripravili tudi strnjene in različne pisne napotke. Menimo, da je bila ta naša predstavitev za njih koristna in da so na vprašanja že dobili nekaj koristnih napotkov.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook