letakSpoštovane članice in člani!

USPEŠNA PRIHODNOST DRUŠTVA JE TUDI V VAŠIH ROKAH

Ko boste prejeli vljudno povabilo za oddajo glasu podpore »PROTI  diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij«, vas prosimo, da obrazec ustrezno overite na eni izmed Upravnih enot ali njeni izpostavi v Republiki Sloveniji. NAVODILA

In zakaj bomo zbirali podpise?

  • ZATO KER - je peščica poslancev vložila spremembo Zakona, ki bo v končni fazi škodoval invalidom in njihovim organizacijam v katere ste vključeni in to brez sodelovanja reprezentativnih organizacij (med njimi je tudi naš Zveza). S tem so grobo kršili Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki so jo sami sprejeli;
  • ZATO KER - bo zaradi sprememb v FIHO posledično prišlo do destabilizacije rednega financiranja Zveze in društev paraplegikov, kar je pogoj za uspešno delovanje v trenutnem obsegu;
  • ZATO KER - bo izvedba tega zakona po naših projekcijah otežila delovanje naših društev in Zveze v izvajanju posebnih socialnih programov katere v veliki meri koristite (prevozi, osebna asistenca in pomoč na domu, šport in rekreacija, ohranjevanje zdravja, itd…)
  • ZATO KER - sta bila Loterija Slovenije in FIHO ustanovljena, da s sofinanciranjem programov in delovanja društev lajšata življenje invalidom, ne pa za polnjenje državnega proračuna.

Ti štirje navedeni razlogi so samo izpostavljeni, da se boste lažje odločili za podporo. Podrobneje pa vas bodo o vsem seznanili vaši sočlani, katerim ste zaupali vodenje društva in poverjeniki po posameznih območjih.

Kako overoviti podpis?

a) Če boste vnaprej pripravljen OBRAZEC dobili po pošti ali vam ga bodo dostavili, vanj vpišite svoje podatke in v prisotnosti uslužbenca na Upravni enoti ali njeni izpostavi podpišite. V obrazcu je že obkrožen A.ZR in vpisana št. 518. Če ni obkrožite in vpišite.

b) PO ELEKTRONSKI POŠTI - Najbolj enostaven način zbiranja podpisov je po elektronski pošti. Tisti, ki položnice plačujete od doma preko računalnika (to pomeni, da imate bančni certifikat oz. kvalificirano digitalno potrdilo, kakršno je AC-NLB, SIGEN-CA, PostarCA ipd.) kliknite TUKAJ – prilagamo NAVODILA

c) Gibalno ovirani invalidi, oz. bolni lahko izkoristijo možnost, da iz Upravne enote pridejo na dom. V tem primeru natisnite OBRAZEC-VLOGA, ga izpolnite in pošljete na Upravno enoto ali na njihovo izpostavo (lahko po e-pošti). To morate storiti do 15. decembra.

d) Podpise lahko pridobite tudi tisti člani ki živite v domovih za ostarele. Obrazec podpišete pred pooblaščeno osebo in poskrbite, da pride na naslov vaše organizacije.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook