28. novembra je bilo v prostorih društva kar delovno, predvsem pa ustvarjalno. Po rednem sestanku osebnih asistentov so se najprej na delovnem posvetu sestali socialni poverjeniki društva, za njimi pa še uporabniki uslug naših osebnih asistentov.

poverjeniki-n1Sestanek socialnih poverjenikov. Povemo naj, da jih je sedemnajst in da za naše člane, ki živijo v osemintridesetih občinah, predstavljajo prvi kontakt. Glavni namen srečanja poverjenikov je bila seznanitev z overovitvijo in zbiranjem podpisov »PROTI diskriminaciji invalidov in rušenju invalidskih organizacij«, ki ga bo povzročil novi Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Predsednik društva je poverjenikom predstavil potek in način zbiranja podpisov, ki mimogrede povedano ne bo lahko. Invalidske organizacije združene v NSIOS morajo namreč v 35-tih dneh (17.11-21.12) v težkih pogojih (kratek rok, mraz, predvolilna kampanja, prednovoletni čas), zbrati 40.000 podpisov.

Več kot 300 naših članov dobi po tri obrazce, naloga poverjenikov pa je, da člane seznanijo kako in zakaj bomo zbirali podpise in da vsi pravilno izpolnjeni in overovljeni obrazci pridejo nazaj na naslov društva. S tem bomo člani izkazali pripadnost društvu, predvsem pa zagotovili, da bo država v prihodnje spoštovala Konvencijo o pravicah invalidov, ki jo je tokrat s pripravo in sprejetjem zakona grobo kršila.

V nadaljevanju so poverjeniki poročali še o tekočem delu in problematiki na »terenu.« Na društvu so jim prisluhnili in jih bodo v kratkem skušali tudi rešiti. Seznanili pa so se tudi z novostmi na področju invalidskega varstva.

OA-novbSrečanje uporabnikov osebne asistence. Pri društvu imamo trenutno štiri asistentke in enega asistenta, ki na domovih skrbijo za tiste člane, ki nujno potrebujejo njihovo pomoč. To so predvsem naši težje gibalno ovirani člani, ki živijo v Ljubljani in bližnji okolici. Za koordinacijo in nemoteno delo asistentov pri društvu skrbi članica Ana Pavšek.

Z uporabniki se na društvu občasno srečamo, da iz prve roke izvemo kako tovrstno delo poteka in kako bi ga lahko še izboljšali. Čeprav delo osebnih asistentov v sedemnajstih členih ureja poseben pravilnik, je vodstvo društva želelo izvedeti kaj več o vzrokih nekaterih soglasij, ki ob specifičnosti takega dela prihaja. Želje naših uporabnikov so različne, velikokrat tudi v neskladju s pravilnikom (radi bi vedno istega asistenta, da bi prihajali ob različnem času, da bi jim nudili to in ono itd. itd.). Nekaj uporabnikov na srečanje tudi ni prišlo, kar dokazuje njihov odnos do dela asistentov. Na sestanku so uporabniki lahko povedali vse težave, ki nastajajo, vodstvo društva pa jih bo z asistenti skušalo odpraviti. Težav je kar nekaj, vsekakor pa bo treba sprejeti kar nekaj kompromisov, da bo delo potekalo v obojestransko korist in zadovoljstvo.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook