posvet-prostoriDP ljubljanske pokrajine je 25. oktobra v svojih prostorih pripravilo prvi posvet o pridobitvi novih društvenih prostorov. Naši prostori na Dunajski cesti v Ljubljani so namreč za kvalitetno izvajanje široko zastavljenih vizij in programom, že postali utesnjeni. Zato je nekoliko širši odbor društva z arhitektom Zveze Matjažem Planincem pripravil osnovni koncept novih delovno bivalnih prostorov.

Člani odbora so najprej razčlenili osnovne želje in potrebe za dolgoročno izvajanje programov, nato pa je arhitekt Planinc s Funkcionalno shemo dvanajstih prostorskih segmentov predstavil objekt za optimalno delovanje in uporabo. To je od vhodnih vrat do notranjih prostorov, skladišč in parkirišč.

Vsak prostor ima že osnovne karakteristike oz. opis namembnosti. Člani odbora so za tem na te segmente dali vrsto pripomb in predlogov, ki so izhajali iz praktičnih izkušenj.

25. oktober bo torej v analih društva zapisan kot pomembna prelomnica, ko se je začela pot o pridobitvi novih Delovno bivalnih prostorov DP ljubljanske pokrajine. Pot, ki je upravičena, saj ima naše društvo v svojih vrstah včlanjenih skoraj eno tretjino vseh članov društev Zveze paraplegikov Slovenije.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook