uo-2020. redna seja Upravnega odbora je v prostorih društva potekala 26. oktobra. Čeprav je dnevni red vseboval dvanajst točk, je seja potekala hitro in konstruktivno.

Če je izvedba socialnih programov prioritetna naloga društva, je povsem razumljivo, da na vseh sejah upravnega odbora ta tematika predstavlja tudi osrednjo točko. Vodja osebnih asistentov je poročala o pomembnosti njihovega dela, ki ga šest asistentov opravlja na domovih naših članov, socialni referent pa o delu na področju socialne problematike. Spregovoril je tudi o poteku ankete, ki jo je pripravila Zveza in naj bi bila pri članih našega društva v kratkem zaključena.

Osrednja in pomembna točka dnevnega reda je bila predstavitev projekta o idejni zasnovi pridobitve novih Delovno bivalnih prostorov društva. Več tem preberite v prejšnji novici.

V nadaljevanju so se člani UO seznanili s poročili MOL, programom FIHO, javnih delih in razpisih, pripravi IZZIVA, nato pa še z organizacijo novoletnega srečanja. Seveda pa tudi o športnih tekmovanjih in rezultatih naših športnikov.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook