digy-nMinistrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo socialno ogroženim zagotovilo brezplačne pretvornike, ki jih bodo rabili ob prehodu na digitalni sprejem TV programov. Do brezplačnih pretvornikov so upravičeni tisti, ki imajo odločbo Centra za socialno delo o socialni ogroženosti in odločbo RTV Slovenija, da so zaradi tega oproščeni plačevanja RTV prispevka. Pretvornike bodo prejeli pred 1. decembrom 2010. Dostava pa se utegne zavleči za tiste, ki so postali upravičeni po 1. juliju 2010.

Dodatne informacije dobite na brezplačni telefonski številki 080 2222.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook