Osebna asistenca

Osebna asistencaProgram je namenjen članom, ki kljub težki gibalni oviranosti želijo ostati v svojem domačem bivalnem okolju. Največkrat ga koristijo tisti člani, ki so brez svojcev, ki bi zanje skrbeli ali pa so le-ti kakor koli odsotni. Koristijo ga tudi tisti, ki odklanjajo celodnevno institucionalno varstvo v domu starejših občanov.

Sestanek z osebnimi asistenti in uporabnikiOsebna asistenca pomaga posamezniku k neodvisnejšemu življenju in preprečuje oziroma ublaži socialne in psihične posledice invalidnosti. In nenazadnje, članom in tudi družinskim članom lajša življenje.

Program obsega: nego in pomoč pri življenjskih aktivnosti uporabnika (osebna nega, oblačenje, slačenje, intimna opravila, pomoč pri hranjenju, namestitev na voziček), pomoč spremljanje (pri gibanju, pri vožnji z vozičkom, pri transferjih, pri obisku zdravnika, pri urejanju osebnih potreb, pri nakupih...), pomoč pri gospodinjskih in hišnih opravilih, pomoč pri komuniciranju in pomoč pri razgibavanju.

Za uporabnike programa osebne asistente enkrat letno pripravimo skupno enotedensko druženje v Domu paraplegikov v Semiču ali v Domu paraplegikov v Pacugu. Tam se razvedrijo in izmenjajo življenjske izkušnje.
Program se izvaja v skladu s Pravilnikom o osebni asistenci, kjer so podani tudi prednostni kriteriji za koriščenje programa. Delo koordinirata vodja asistence glede na potrebe članov.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook