Zaposleni

Mojca BurgerMOJCA BURGER - PODPREDSEDNICA

Mojca, ki je na društvu prisotna vsak dan, ima izredno razvejan in širok delavnik. Z eno besedo bi lahko rekli, da je »deklica za vse.« Zadolžena je za Interesne dejavnosti, hkrati pa skrbi še za vrsto vsakdanjih drobnih stvari.
Med pomembnejše vsekakor sodi vodenje mreže socialnih poverjenikov in presoterapija, ki jo naši člani kar pogosto koristijo, hkrati pa skrbi še za: razpored vse bolj številnih prevozov, nabavo pisarniškega materiala, pošto in parkirne listke. Poleg tega sodeluje z referenti in Aktivom žena pri izvedbi njihovih nalog, poskrbi za vse kar je potrebno v naši mini kuhinji, sprejema goste in člane v prostorih društva, v poletnih dneh pa organizira še kopalne dneve.
Mojca je tudi zelo dobra organizatorka naših tradicionalnih srečanj, izletov in silvestrovanj. No, ta »zadolžitev« bo tudi v prihodnje v njenih rokah.

 

 

 Darko KojadinovičVOZNIK SPREMLJEVALEC - DARKO KOJADINOVIČ
Voznik spremljevalec opravlja naslednja dela:
- prevoz invalidne osebe, spremljanje invalidne osebe pri opravkih izven svojega doma (npr. pri zdravniku, v trgovini, itd.), prevoz invalidnih oseb na razne družabne ali javne dogodke ali na izlete…
- druge naloge, ki so v zvezi z zgoraj navedenimi nalogami oziroma, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta ter druge naloge po navodilih odredbodajalca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri društvu imamo izvajanje posebnega socialnega programa – osebne asistence, urejeno s pravilnikom. Ta med drugim določa kdo je do teh uslug upravičen in kaj sodi v delokrog dela osebnih asistentov. Namen programa je pomagati posamezniku k bolj neodvisnem življenju in preprečiti oziroma ublažiti socialne in psihične posledice naše težke invalidnosti. S tem ima človek, kljub hudi gibalni oviranosti, več možnosti za obstoj v svojem domačem okolju, živi pa tudi bolj kvalitetno življenje.

Prednost imajo najtežje gibalno ovirani tetraplegiki, starejši ali socialno šibki, ki živijo sami ali pa jim svojci iz različnih vzrokov (bolezen, starost) zelo težko pomagajo.

Pomoč, ki jo asistenti posameznikom nudijo je zelo raznolika. Največkrat pomagajo pri: osebni negi, kopanju, umivanju, slačenju in oblačenju, hranjenju, transferju na voziček in drugih vsakodnevnih drobnih opravilih. Za kaj več pa zardi pomanjkanja kadra in zamudne vožnje z avtobusi, že zmanjka časa. Pa čeprav bi naši člani rabili še pomoč pri manjših gospodinjskih opravilih (kuhanje, pranje, pospravljanje, likanje) in spremstvo pri nakupih, obisku zdravnika, kulturnih prireditev, urejanju dokumentov in še kam drugam. Pravzaprav bi lahko rekli, da se naše osebne asistentke in asistenti prilagodijo željam in potrebam vsakega posameznika in mu v času, ki ga imajo na voljo, pomagajo predvsem pri tistih opravilih, ki jih najbolj potrebuje.

Naše tri osebne asistentke in dva asistenta, ki svoje delo opravljajo preko javnih del, nudijo pomoč več kot desetim članom društva po Ljubljani in bližnji okolici.

Eden od njih pa z društvenim kombijem nudi pomoč s prevozi širšemu krogu naših članov. To so: prevozi na različne tečaje, obnovitveno rehabilitacijo, izvajanje programov, kulturne prireditve, športna tekmovanja, športnike na priprave, kopalne dneve, k zdravniku, po nakupih ob nekaterih vikendih pa košarkaše tudi na mednarodna tekmovanja. Članice in člane vozita tudi na različne akcije, ki jih organizira Aktiv žena, Aktiv mladih ali pa člane, ki živijo v domovih na srečanja v Dom v Semiču in Dom na Pacugu.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook