Obvestila

DRUŠTVO IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE
Naše društvo je 6. januarja 2020 z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti podpisalo pogodbo o izvajanju storitev osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci. To pomeni, da je naše društvo izvajalec osebne asistence in se lahko posamezniki z veljavno vrednotnico za osebno asistenco obrnete na nas, da se pogovorimo o vključitvi.

PREVOZI – NOV KOMBI
Lansko leto je z zagotavljanjem prevozov s kombijem bilo kar nekaj težav, saj je bil en kombi več časa pokvarjen. Sedaj sta vozna oba. Res je trenutno redno zaposlen samo en voznik, vendar pa se v primeru potreb poslužujemo preverjenih pogodbenikov in prostovoljcev, zato ni omejitev pri zagotavljanju prilagojenih prevozov.
Nov kombi pa je že na poti, zato načrtujemo, da se bomo na Zbor članov 18. marca 2020 že pripeljali z njim. Potrebna bo še predelava, kar bo vzelo tudi nekaj časa.

NOVOSTI PRI MASAŽI V prostorih društva ob torkih in četrtkih poteka za člane in njihove svojce klasična masaža, ki jo izvaja maser Tadej. Cena masaže, ki traja 45 minut, je 20€. Za člane in članice društvo prispeva 8€, član-ica pa 12€. Od 1.2. dalje vas prosimo, da vedno na masažo s seboj prinesete svojo brisačo, saj strmimo k bolj ekološkemu pristopu. Sedaj namreč za pokrivanje vsakega posameznika zamenjamo brisačo. V primeru, da brisače ne boste prinesli s seboj, lahko še vedno uporabite našo z doplačilom 1,00€.
Skupaj poskrbimo za bolj zdravo okolje!

SPOZNAJMO GRAFOLOGIJO
Vabimo vas na študijski krožek grafologije, ki bo potekal ob sredah, dvakrat mesečno od 12. do 13.30.
Če ste laik na področju grafologije in poskušate razširiti splošno znanje o njej, je osnovni namen podati začetno in vsakomur dostopno informacijo o grafologiji.
Pisana beseda je človeka od nekdaj vznemirjala, bila je nekaj skrivnostnega. Študijski krožek je namenjen odkrivanju zakonitosti o pisavi in s tem razširjanje obzorja spoznavanja in razumevanja človekove osebnosti.
Kaj je grafologija
Grafologija (gr.: grafo = pisati, logia = besedje. ali nauk), nauk o človekovi pisavi je v svojih praktičnih in poljudnih zametkih tako stara, kot pisava sama.  Je veda, ki iz rokopisa razbere trenutno psihofizično strukturo pisca. Vse, kar človek čuti ali misli v trenutku, ko se pisalo dotika papirja, se odrazi v potezah znakov, ki jih zapiše.
Kaj pisava razkriva o piscu
Miselne procese
Čustva
Temperament
Osebnostne lastnosti
(jeza, trma, iskrenost-neiskrenost, zgovornost, empatija, agresivnost, popustljivost, odločnost, kritičnost, lojalnost, introvertiranost-ekstravertiranost, dobrosrčnost, optimizem-pesimizem, strastnost, ljubosumnost, natančnost, dostojanstvo, domišljavost, samozavest…)
Inteligenco
Poklicne sposobnosti
Talente
Pridobljene kvalitete
Strahove
Osebno zrelost
Vidike medosebnih odnosov
Intimno področje
Produktivnost
… in še mnogo več
Izbrana poglavja bodo podana na zabaven način  in opremljena z osnovnimi podatki, ki so pomembni pri delu v grafologiji ne glede na stopnjo znanja in vam bodo koristili, če boste svoje znanje kasneje poglabljali.
Študijski krožek bo vodila naša članica Inka Pinter.

SPOROČANJE
Telefonske številke:
01/ 569 11 23, 041/ 649 806, 051/ 649 806
e-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si

DOHODNINA
Prosimo vas, če namesto državi namenite 0.5% dohodnine za donacijo našemu društvi. S tem boste omogočili več sredstev za programe, ki jih izvajamo. Obrazec pa lahko posredujete vsem svojim svojcem in znancem.

SPOROČANJE
Svoje prijave in vprašanja lahko sporočite po telefonu na številko 01/ 569 11 23, 041/649 806, 051/649 806 vsak delavnik med 10. in 14. uro ali pošljete po elektronski pošti na: dlj.paraplegik@guest.arnes.si, mojca.burger@drustvo-para-lj.si

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook