Gradivo o projektu SOPASkupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola
Zveza paraplegikov Slovenije je septembra 2018 z našim društvom in DP jugozahodne Štajerske začela sodelovati z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) pri izvajanju projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se z letošnjim aprilom zaključuje. Namen projekta SOPA je bil zmanjšati čezmerno pitje alkohola v slovenski družbi in negativne posledice, ki jih to prinaša za posameznikovo zdravje. Sodelovanje v projektu se nam je zdelo pomembno, saj skoraj polovica odraslih oseb v Sloveniji čezmerno pije alkohol. Posledice takšnega pitja so velike, Slovenija se po obsegu posledic namreč nahaja v samem svetovnem vrhu. Stroški povezani s posledicami škodljivega in tveganega pitja alkohola znašajo kar 228 milijonov evrov letno. V povprečju naj bi v letu 2019 vsak Slovenec, starejši od 15 let, spil 11,05 litra čistega alkohola, kar pomeni: 91 litrov piva, 48 litrov vina in 3 litre žgane pijače.
Zaradi razlogov povezanih s pitjem alkohola vsak dan v Sloveniji umreta najmanj dve osebi, če bi k temu prišteli še prometne nesreče, pa vsako leto v povprečju umre 927 oseb. Zaradi čezmernega pitja alkohola pogosto prihaja tudi do prometnih nesreč, katerih posledica je lahko tudi okvara hrbtenjače.
Gradivo na naši stojniciPitje alkohola različno vpliva na vsakega posameznika. Kljub temu so strokovnjaki na podlagi raziskav določili meje manj tveganega pitja, ki veljajo za zdrave odrasle ljudi - dve merici na dan za moške in ena merica za ženske. Merica alkohola pomeni npr. 2,5 dcl piva 1 dcl vina ali 0,3 dcl žganja. Hkrati naj vsaj en dan v tednu sploh ne bi pili alkohola in ob eni priložnosti ženske naj ne bi spile več kot treh, moški pa več kot pet meric alkohola.
V projektu so sodelovali številni strokovnjaki iz različnih področij (zdravstvo, socialno varstvo, nevladne organizacije, občine, policija, mediji), ki se pri svojem delu srečujejo s posamezniki, ki imajo težave katerih posledice so čezmernega pitja alkohola. Takšno pitje alkohola negativno vpliva, ne samo na poslabšanje zdravja, ampak tudi povečuje socialno izključenost in zmanjšuje zaposljivost posameznika ter niža produktivnost celotne družbe. Zato je pomembno, da se s to problematiko ukvarja čim širši krog strokovnjakov, ki se med seboj povezujejo. V okviru projekta se je NIJZ na terenu povezal z zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, uradi Zavoda RS za zaposlovanje, nevladnimi organizacijami, občinami in policijo. Tekom projekta je bilo tako na terenu nagovorjenih skoraj 50.000 ljudi. Izvedenih je bilo tudi kar nekaj medijskih kampanj s katerimi se je nagovorilo tudi splošno javnost. Zaposleni na področju zdravstvenega in socialnega varstva so pri svojem delu tako nagovorili preko 32.000 odraslih, od katerih je bilo 4.000 oseb obravnavanih zaradi škodljivega in tveganega pitja alkohola. Pri 943 osebah je bila ta obravnava tudi uspešna, kar pomeni, da so te osebe zmanjšale ali pa celo prenehale s pitjem alkohola, s čimer je bil končni cilj projekta v veliki meri presežen.
Sodelovanje
Ob zaključku projekta je potekalo tudi tretje skupno srečanje vseh izvajalcev pristopa SOPA, na katerem nas je bilo zbranih preko 350 strokovnjakov iz nevladnih organizacij, zdravstvenega in socialnega varstva, Zavod za zaposlovanje, predstavnikov občin in policije iz 18 lokalnih okolij po Sloveniji, kjer se je izvajal projekt. V okviru projekta je bilo izvedenih preko 160 posvetovalnih srečanj za strokovnjake. Za izvajanje svetovanj o opuščanju čezmernega pitja alkohola so usposobili še 138 zdravstvenih delavcev iz različnih področij.
Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine in Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske smo pri projektu sodelovali predvsem z deljenjem informativnih gradiv o škodljivem in tveganem pitju alkohola, sodelovanjem pri dogodkih ob Dnevu brez alkohola in vključevanjem strokovnjakov v svoje redne aktivnosti. Nevladne organizacije in ZRSZ smo skupaj razdelili preko 22.000 gradiv ter pristop SOPA predstavili na približno 300 dogodkih, na katerih smo nagovorili skoraj 14.000 ljudi.
Nova priložnost za delitev gradivaOb sklentvi projekta je bila pozornost namenjena tudi starejšim, ki so za čezmerno pitje alkohola še posebej ranljivi, zaradi osamljenosti in manjšanja socialne mreže v tem starostnem obdobju. Hkrati je to starostna skupina, ki se v zadnjih letih v Sloveniji povečuje, zato je pomembno, da ji posvetimo posebno pozornost.
Po zaključku projekta je v načrtu uvedba pristopa na sistemski ravni, kar bi pomembno vplivalo na dobrobit celotne družbe. Na Zvezi paraplegikov Slovenije in društvih upamo, da se bo pristop SOPA uvedel tudi na sistemski ravni, saj se zavedamo njegove učinkovitosti in posledic, ki jih prinaša čezmerno pitje alkohola za posameznika, njegove bližnje in celotno družbo.
Vir – SOPA-ISOPA-II

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook