Usposabljanje v prostorih društvaV Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine, ki je izvajalec osebne asistence, smo 10. septembra 2020, organizirali usposabljanje za osebne asistente in uporabnike osebne asistence v skladu z zahtevami Zakona o osebni asistenci. Usposabljanje je potekalo v prostorih društva od 10.00 do 16.30 ure. Na usposabljanju sta bila prisotna dva uporabnika osebne asistence, ki sta oba tudi člana društva in njuni trije osebni asistenti.
Usposabljanje je odprla Nina Černe z uvodnim pozdravom, nadaljevala pa ga je predsednica društva Mirjam Kanalec, ki je vsem prisotnim predstavila društvo, njegov namen in programe, ki jih izvajamo.
Udeleženci usposabljanjaTemu je po programu sledilo še pet večjih sklopov predavanj. Prvo je imel Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik in svetovalec za pravne in kadrovske zadeve pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Predstavil je predpise in politike s področja invalidskega varstva, delovnih razmerij, varstva osebnih podatkov in drugih področij, pomembnih z vidika pravic in obveznosti osebnih asistentov in uporabnikov. Sledil je odmor nato pa predavanje, ki ga je imela socialna delavka Nina Černe. Predstavila je pomen osebne asistence, pravice in dolžnosti uporabnikov in osebnih asistentov, način razumevanja navodil uporabnikov, načela glede izvajanja osebne asistence, Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, odnos in komunikacijo med uporabnikom in osebnim asistentom ter konflikte in njihovo reševanje. Tretje predavanje je imela Petra Grabner, dipl. del. ter., ki je predstavila osnovna načela ergonomije; to so metode dvigovanja, premeščanja in nameščanja oseb z omejeno zmožnostjo gibanja v sklopu varnega delovnega okolja. Ob tem nam je še v praksi pokazala, kako naj bi izgledalo pravilno premeščanje in dvigovanje uporabnika. Besedo je imel tudi Bor Melanšek, član društva, tetraplegik in uporabnik osebne asistence. Z nami je delil svojo izkušnjo osebne asistence in to, kakšen mora biti odnos med uporabnikom in osebnim asistentom. S tem delom se je usposabljanje za uporabnike zaključilo in sledile so še izbrane teme iz varnosti pri delu, ki je obvezna vsebina za vse zaposlene osebne asistente.
Usposabljanje so vsi prisotni uspešno zaključili in želimo jim uspešno nadaljnje delo v odnosu uporabnik - osebni asistent, dobro medsebojne komunikacijo ter uspešno reševanje morebitnih konfliktov.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook