Avtobusna in želežniška postaja v LjubljaniS 1. julijem 2020 bo zagotovljeno vse potrebno za uvedbo brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu.
Brezplačen javni medkrajevni potniški promet bo s 1. julijem 2020 na voljo upokojencemimetnikom invalidske evropske kartice, vojnim veteranom in starejšim od 65 let.
Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.
Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.
Upravičencev do brezplačne vozovnice pod naštetimi pogoji je v Sloveniji okoli 600 tisoč, zato na Ministrstvu za infrastrukturo opozarjajo, da bi na prodajnih mestih lahko nastala velika gneča. Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 se zato priporoča, da vlagatelji obrazce za pridobitev vozovnice raje oddajo prek običajne oziroma elektronske pošte. Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem možnem času.
Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali 3 evre.
Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od začetka prihodnjega meseca). Ministrstvo za infrastrukturo priporoča, da upravičenci s postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti.
Vir: mojaPot.net

 

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook