ODLOK O ZAČASNIH POGOJIH ZA IZVAJANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Vintarjevec

 V A B I L O

na spomladansko srečanje v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
13. junij 2020 ob 12. uri.
Voden ogled znamenitega rudnika Sitarjevec pri Litiji.

Ob 14. uri osrednje srečanje z zabavnim programom
na piknik prostoru Vintarjevec 6 v Šmartnem pri Litiji.
Slovesna predaja novega kombija z zaključkom
humanitarne akcije zbiranja sredstev.

Logotip vladeS tem odlokom se od 18. maja 2020 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike, izvajanje športnih tekmovanj in izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.
Proces športne vadbe v skladu s prvim odstavkom 46. člena ZŠpo-1 je dovoljen vsem športnikom, kot jih določa ZŠpo-1. Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi. Dovoljeno je tudi dopolnilno strokovno delo v skladu s 1. točko 2. člena ZŠpo-1
Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
Odlok

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook