VRTIČKI ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE NA VOZIČKIH

Vintarjevec

 V A B I L O

na spomladansko srečanje v Občini Litija
in Občini Šmartno pri Litiji.
13. junij 2020 ob 12. uri.
Voden ogled znamenitega rudnika Sitarjevec pri Litiji.

Ob 14. uri osrednje srečanje z zabavnim programom
na piknik prostoru Vintarjevec 6 v Šmartnem pri Litiji.
Slovesna predaja novega kombija z zaključkom
humanitarne akcije zbiranja sredstev.

Lokacija vrtičkovMestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 14 vrtičkov v zakup gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Vrtički v velikosti po 20 m2 so na lokaciji vrtičkarskega območja Brod, umeščeni med reko Savo in ulico Ob Savi Brod (parc. št. 313/4 k.o. 1753 – Vižmarje).
Upravičenci za pridobitev vrtička v zakup morajo imeti stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana oziroma imajo začasno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in istočasno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Cena najema vrtička je 0,70 € za kvadratni meter na leto.
Javno zbiranje ponudbPrijavni obrazecVzorec pogodbe

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook