PREDNOST PRI NAKUPU ZA RANLJIVE SKUPINE

18Police so založeneVlada je z namenom preprečevanja stikov zaradi epidemije s koronavirusom nekoliko dopolnila sprejeti odlok. V prodajalnah z živili je določen delovni čas vsaj od 8. ure in najmanj do 18. ure, ki bo omogočil daljši časovni interval opravljanja nakupov. S tem se bo zmanjšala tudi koncentracija kupcev.
V času od 8. do 10. ure pa se mora vsem ranljivim skupinam, med katerimi so invalidi, upokojenci in nosečnice, omogočiti prednost tako pri nakupu kot tudi vstopu v trgovino.

Ob nedeljah in dela prostih dnevih so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook