NAŠE DRUŠTVO IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

Osebna asistencaOsebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.
Pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja urejata Zakon o osebni asistenci in Pravilnik o osebni asistenci, ki sta se začela izvajati prvega januarja 2019.


Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je na podlagi sklepa upravnega odbora že pred meseci na ministrstvo poslalo vlogo za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence. Pred kratkim smo odločbo za izvajanje osebne asistence kot nepridobitne dejavnosti po zakonu tudi prejeli, kar pomeni, da uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence lahko izbere naše društvo za izvajalca osebne asistence.
Torej, če imate odločbo o pravici do storitve osebne asistence in še niste izbrali izvajalca OA, ali bi ga radi zamenjali, pokličite na društvo in se dogovorite za sestanek.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook