USPOSABLJANJE O PRISTOPU K MLADIM

Na usposabljanjuV društvenih prostorih je 26. junija 2019 potekalo enodnevno usposabljanje Mreže MaMa, ki je bilo namenjeno predvsem sodelujočim v projektu »Različnost je zakon.« Predstavnika mreže sta nam predstavila dve generaciji mladih Y in Z. Generacija Y so mladi rojeni od 1980 do 1995. Generacija Z pa mladi rojeni od 1995 do 2010. Generacija Y nima službe za nedoločen čas, kariera ji predstavlja izziv, delujejo iz enega projekta v drugega. Generacija Z je bolj odprta do drugačnosti in je odprta za spremembe.

Zanimiv je podatek, da se veliko mladih ukvarja s prostovoljnim delom, kjer smo v samem evropskem vrhu. Vrednotne orientacije mladih so: zdravje, družina in prijateljstvo. Pomembno je, da se mladi naučijo kritičnega mišljenja. Sporočilo mladim je potrebno prilagoditi starosti. Ker so časi danes drugačni, kot so bili, ko smo sami hodili v šolo, je pomembno, da razumemo današnjo mladino, jim lažje pridemo naproti in s tem izboljšamo učinkovitost našega programa preventive in osveščanja.
Na delavnici smo spoznali tudi različne aplikacije za mlade, s katerimi se jim lahko približamo. Do mladih lahko dostopamo preko formalnih, neformalnih institucijah, preko uličnega in osebnega pristopa. Na koncu usposposabljanja pa smo določili kakšen je namen delavnice, kakšni so cilji in kakšno je ključno sporočilo. Vsi prisotni člani društva se strinjajo, da je njihov cilj z delom z mladimi, predvsem čim bolj zmanjšati število novih članov v društvu in da se bi zgodilo čim manj poškodb

Logotip vozimLogotip Agencije za varnost v prometu

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook