SREČANJE SOCIALNIH POVERJENIKOV

V društvenih prostorih so se 11. aprila 2019 sestali naši socialni poverjeniki in poročali o sodelovanju s člani, ki živijo na njihovem območju. V nadaljevanju so se dogovorili kateri poverjeniki bodo spomladi organizirali manjša srečanja s svojimi člani in kateri bodo konec maja peljali svoje člane na srečanje v Semič. Ta srečanja so namreč namenjena zbližanju in spoznavanju članov s svojimi poverjeniki. Izvajali smo jih že v preteklih dveh letih in so se izkazala kot primer dobre prakse. Tako za člane kot za poverjenike.
Ob zaključku so poverjeniki govorili o motivaciji članov pri različnih aktivnostih in o izvajanju osebne asistence. Naslednje srečanje bo v juniju. Delovno srečanje je vodila vodja poverjenikov Mojca Burger, prisotna pa je bila tudi predsednica društva Mirjam Kanalec.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook