MERITVE Z BIOIMPEDANČNIM ANALIZATORJEM

Meritve je izvedla Valerija Palkovič, dipl.m.sV društveni sobici, kjer izvajamo masažo, fizioterapijo in presoterapijo, je 10. aprila 2019 prva skupina enajst članov opravila tudi meritev telesne sestave z Bioimpedančnim analizatorjem. Meritve je izvajala Valerija Palkovič, dipl.m.s, po končanem postopku, ki je trajal od 15 do 20 minut, pa je vsak prejel natisnjen izvid in obrazložitev podatkov - maščobna telesna masa, pusta telesna masa, suha pusta telesna masa, delež celokupne telesne vode, fazni kot, BMR in predikcionMarker.
Pred meritvami člani vsaj štiri ure niso smeli uživati kave in alkohola, poskrbeti pa so morali tudi za suho kožo na mestih meritve. Skupino naših članov smo seznanili tudi s projektom SOPA.

Projekt SOPA ali Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
- v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
- prednostna naložba 9.1 – Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja:
-izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trga dela.

Ozaveščanje članovProjekt SOPA se je pričel oktobra 2016 in bo trajal do decembra 2020. Njegov osnovni namen je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola.

Pristop SOPA se izvaja v 18 lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%) in Republika Slovenija (20%). 

 Logo ESLogo NIJZ0Logo SOPA

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook