TRETJI REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Tretji redni Zbor članovFOTOGRAFIJE - Pokrajinska društva Zveze paraplegikov Slovenije imajo do marca čas za pripravo celotnega gradiva in organizacijo Zbora članov. Naše društvo je tretji redni zbor v prostorih Kongo Hotela & Restaurant v Grosuplju pripravilo 13. marca 2019, članom društva pa so se pridružili tudi predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije. Zbrane je v uvodu nagovorila predsednica društva Mirjam Kanalec in predstavila potek zbora.
Po pregledu zapisnika drugega zbora in drugih formalnostih, so članice in člani društva najprej prisluhnili poročilu Nadzornega odbora, ki ga je ob odsotnosti članov NO prebrala predsednica društva, nato pa še drugim poročilom za leto 2018.

Poročilo računovodkinje Veronike StaričV obsežnem poročilu je podpredsednica društva Mojca Burger predstavila kompenziranje invalidnosti, izvajanje osebne asistence, pomoč na domu in prevoze (izvajali smo jih z dvema kombijema), Rok Bratovž je poročal o interesnih in kulturnih dejavnostih, športni referent Robert Žerovnik pa o športu in rekreaciji ter športnih dosežkih naših športnikov. Računovodkinja Veronika Starič je člane zbora seznanila s poslovnim izidom in bilanco v letu 2018. Glavni financerji naših programov so bili: Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij (32 %), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (21 %), Mestna občina Ljubljana (11 %), Zavod RS za zaposlovanje (8%), občine z našega območja delovanja, Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, Javna agencija za varnost prometa, Javni sklad za kulturne dejavnosti, članarine, prispevki uporabnikov, donatorji in sponzorji in drugi. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.454,26 € bo društvo namenilo za izvajanje posebnih socialnih programov v letošnjem letu.Arhitekt Marko Tul Sledila je razprava in potrditev poročil, nato pa predstavitev programa dela društva za leto 2019. Tudi letošnji program je dobro zastavljen in verjamemo, da ga bo vodstvo društva uspešno izvedlo.
Člani društva se zavedajo pripadnosti svoji organizaciji, zato so soglasno sprejeli predlog, da tudi v letu 2019 članarina znaša 15 €.
Strokovni delavki Zveze Urška Rendulić in Špela Šušteršič (od leve)Člani zbora so bili kar nekoliko presenečeni, ko jih je predsednica Mirjam Kanalec seznanila, da obstaja možnost pridobitve novih bivalno poslovnih v obliki hiše na obrobju Ljubljane. Pretehtali bomo različne možnosti in se odločili za najboljšo rešitev.
V nadaljevanju zbora smo člani prisluhnili predstavnikom Zveze paraplegikov Slovenije - strokovnima delavkama Špeli Šušteršič in Urški Rendulić ter arhitektu Marku Tulu, ki so nam predstavili aktualne dogodke naše krovne organizacije. Seznanili so nas z različnimi statističnimi podatki, izvajanju socialnih programov, novostih pri izvajanju osebne asistence kjer ima Zveza zaposlenih že 170 osebnih asistentov, obeležitvi 50 letnice Zveze, ki bo potekala 16. aprila 2019 v Pacugu in vseslovenskem srečanju v jubilejnem letu.
Direktor Doma paraplegikov PacugNovi direktor Doma paraplegikov Pacug Marko Ferluga je predstavil letošnje aktivnosti in novosti v domu z IZI dejavnostjo in skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. Povedal je, da so imeli v letošnjem letu v domu že kar nekaj priložnostnih gostov in da bodo gostom ponudili hrano iz svoje kuhinje z istrsko mediteranskim pridihom. V letošnji sezoni naj bi bilo v bližnji Fiesi postavljeno tudi dvigalo za transfer v morje. Udeležence SOR bo v Fieso vozil kombi. Ob tem pa nas je novi direktor prijetno presenetil z degustacijo istrske specialitete bakala namazom in kozarčkom rujnega.
Po zaključku Zbora članov smo se ob prijetni glasbi, ki jo je za vsak okus vrtel DJ Slavko Krajnc, zadržali v prijetnem druženju. Popestrili pa smo ga z vedno privlačnim bingom. Glavni dobitek (izkupiček vseh prodanih lističev) smo tokrat razdelili na dva na dva dela, ker nismo mogli ugotoviti kdo se je prej oglasil z bingom. Naš član Feliks Burgar je svoj dobitek prispeval za nakup novega kombija.

Člani so bili seznanjeni tudi s programom SOPA, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%) in Republika Slovenija (20%)

Logo ESLogo NIJZLogo SOPA

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook