KULTURNI PRAZNIK Z ODPRTJEM RAZSTAVE DAMJANA ROGLJA

Ob kulturnem prazniku v Knjižnjici Ivančna GoricaFOTOGALERIJA - Pri društvu smo kulturni praznik obeležili 7. februarja 2019 z odprtjem šeste samostojne razstave našega slikarja Damjana Roglja v Knjižnici Ivančna Gorica. Prešernov dan – slovenski kulturni praznik sta z Zdravljico odprli vokalistki Marija Omejec in Nika Škoda pod mentorstvom Polone Kopač iz Glasbene šole Grosuplje, zbrane pa nagovorili:
Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je pripomnil, da bodo kmalu dobili novo sodobno knjižnico, toda pomembno je, da je sedanja knjižnica uspešna, da je med prvimi občinami v Sloveniji pridobila naziv »Branju prijazna občina« ter da v njej delujejo ljudje s srcem in poslanstvom.

Z županom na ogledu razstava (Foto-Gašper Stopar)Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je omenil, da je življenje tudi kultura in kultura je tista, ki nas v vsakdanjem življenju odlikuje. Vendar ne samo ob kulturnem prazniku. Zato Zveza paraplegikov Slovenije skozi socialne programe velik poudarek daje tudi kulturnemu področju. Med našimi člani imamo literate, poete in številne likovnike. Tudi tiste, ki so člani elitnega Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogam. Kot izreden uspeh si štejemo sodelovanje našega slikarja Vojka Gašperuta, ki je decembra 2016 med slovenskimi slikarji razstavljal v prostorih Carrousel du Louvre v Parizu. Po razstavi Ivane Kobilce leta 1892 je Slovenija sodelovala drugič, Gašperut pa prvi med slikarji, ki slikajo z usti. Kulturni ustvarjalci bodo sodelovali tudi na slovesni prireditvi ob 50 letnici Zveze.
Nekateri naši člani na proslavi in razstaviPredsednica našega društva Mirjam Kanalec je omenila, da se je izpolnila napoved, ko smo jo dali v maju 2013 ob odprtju klančine pred knjižnico. Predsednica je na kratko predstavila delovanje največjega društva Zveze, ki deluje v osemintridesetih občinah osrednje Slovenije in poudarila, da ob 40 letnici aktivnega in uspešnega dela društva, še vedno poteka akcija zbiranja denarja za zamenjavo starega in nezanesljivega kombija. Ob tej priložnosti se je zahvalila županu in občini za podporo, knjižnici in organizatorki Kseniji Medved pa za vabilo in prijetno praznovanje slovenskega kulturnega praznika.
Slikarja in njegovih več kot 30 razstavljenih del je predstavil umetnostni zgodovinar Jaka Racman in ob tem povedal, da je slikar Damjan Rogelj že od samega začetka vedno hotel več in tudi danes hoče več. Slike na razstavi so nastale v različnih tehnikah; grafični, suhi igli, linorezu in različnimi likovnimi motivi – krajine, slikarske pokrajine, pejsaži, in figuralike. Torej mnogoobrazna podoba slikarjevih interesov, hotenj in čustev, na drugi strani pa tehničnih zmožnosti, ki jih še razvija.Dela Damjana Roglja Sleherno od vej upodabljajoče umetnosti jemlje kot zaključeno celoto, znotraj nje pa strne krog svojih zanimanj. Na nekaterih slikah se kot zamegljeni sanjski prividi lesketajoče prebujajo prav resnične pravljične podobe idealizirane narave, naslikane v mehkem fokusu razpršenih potez. Drugje pa je avtor ustvaril širokopotezno razigrane in poudarjeno vidne sledi čopiča ter motive v maniri (po)impresionistično navdihnjenega ustvarjanja relativiziral v subjektivna občutenja.
Praznovanju so se pridružili tudi člani Kulturnemu društvu likovnikov »Ferda Vesela« iz Šentvida, ki se jim zahvaljujemo za prispevek ob nakupu kombija. Lep kulturni dogodek sta zaključili Nika in Marija.
Ob prihodu v knjižnico vas sprejme napis iz romana Josipa Jurčiča Deseti brat - »Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govoré, v knjižnici pa dodajajo - Ponosni smo na naše kraje, naše izročilo.
Seveda pa smo v knjižnici vedno dobrodošli.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook