SREČANJE Z UPORABNIKI OSEBNE ASISTENCE

Sestanek z uporabniki osebne asistenceNa društvu smo 26. oktobra 2018 pripravili sestanek z uporabniki osebne asistence in jih seznanili s spremembami programa. Obvestili smo jih, da pri društvu z 31. decembra 2018 zaključujemo s sedanjim načinom izvajanja programa, ker s 1. januarjem 2019 začne veljati Zakon o izvajanju osebne asistence. Za tolmačenje zakona smo povabili izvedenko Aleksandro Rijavec Škrl, strokovno delavko Zveze gluhih in naglušnih, ki je naše uporabnike podrobno seznanila o novostih in prednostih zakona. Žal, se sestanka ni mogla udeležiti nobena strokovna delavka Zveze paraplegikov Slovenije. Vsem našim uporabnikom, ki še niso oddali vloge na Center za socialno delo, smo pomagali pri izpolnjevanju vloge.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook