S ČOPIČEM PO SLOVENIJI DO LJUBLJANE

Slikarji z županom Zoranom JankovićemFOTOGRAFIJE - Založba UNSU je 26. septembra 2018 v Zgodovinskem atriju v Ljubljani odprla skupinsko razstavo – »S ČOPIČEM PO SLOVENIJI DO LJUBLJANE. V atriju so razstavljena dela slikark in slikarjev, ki zaradi težke gibalne oviranosti slikajo z usti ali nogami. Med njimi tudi naš slikar Željko Vertelj.
Moderator in umetnostni zgodovinar Jaka Racman je o razstavi v obsežni likovni oceni

med drugim povedal, da ima razstava v svoji dokajšnji raznolikosti likovnih načinov in tehnik nevsiljivo izpostavljen akcent edinstvenosti. Sedeminšestdeset razstavljenih del dvanajstih slovenskih slikark in slikarjev ter gostujočega slikarja iz Hrvaške predstavlja zavzeto ustvarjalnost.Naš slikar Željko Vertelj Omenil je, da razstavljena dela pokojnih slikarjev in prijateljev - Angele Medved, Silva Mehleta in Stojana Zafreda, dajejo razstavi večnostni pridih neminljivih sledi človeške ustvarjalnosti, posebej pa je predstavil tudi vsakega slikarja in njegova dela.
Vsem predstavljenim avtorjem je skupen nekoliko neobičajni način ustvarjanja (z usti ali nogami), ki jim hkrati omogoča in omejuje izrazne možnosti. Pri likovnem snovanju namreč premagujejo težke gibalne ovire invalidnosti in so bodisi kot štipendisti, ali pridruženi in polnopravni člani povezani v širše, Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Združenje z več kot šestdesetletno, bogato in plodno zgodovino delovanja s plemenitim poslanstvom! V okvirih združenja povezanih slikarjih je že od samega začetka spodbujana poudarjena avtorska izraznost, ki v nasprotju z mnogimi umetniškimi „šolami“ in „delavnicami“ ustvarjanja posameznikov ne podredi prepoznavnosti skupine.Dlo Željka Vertlja Velika večina je samoukov, obzorja znanj so se jim odkrivala skozi ustvarjanje, učenje, kontinuirano sodelovanje z mentorji ter (samo)udejstvovanje na slikarskih kolonijah in ex-temporih. S talentom, voljo in vztrajnostjo so dosegli umetniški nivo in bili za svoja dela že večkrat tudi nagrajeni. Racman je opozoril, da gre pri tokratni veliki skupinski razstavi za skupino posameznikov, kjer sleherni izmed avtorjev vsak zase kakor cvet, snežinka in oko, odpira z obiskovalcem svoj dialog molčeče poetike uigrane harmoničnosti izbranih motivov in v njih uglašenih barvnih akordov.
V Zgodovinskem atriju razstavljajo: Dragica Sušanj, Tina Pavlovič, Nevenka Gorjanc, Vojko Gašperut-Gašper, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, ki slikajo z usti in so tudi člani Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije ter Neja Zrimšek-Žiger, Erik Pibernik in Stjepan Perković iz Hrvaške, ki svoja dela ustvarjajo z nogami. Nekateri slikarji so v dopoldanskem času predstavili tudi slikanje z usti ali nogami, ki so si ga ogledali številni učenci.
Razstavo je ob čestitkah odprl župan MOL Zoran Janković, naš slikar Željko Vertelj pa se mu je za pozornost zahvalil s sliko vedute Ljubljane.
Lep kulturni dogodek je z ubranimi glasbenimi akordi obogatil Duo Eden - Urška Jeraj in Jure Bergant.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook