SPOMINSKO TEKMOVANJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO IN DRŽAVNIM PRVENSTVOM

Naša ekipa na 49. memorialuFOTOGRAFIJE - BILTEN - Na atletskem stadionu Kladivar v Celju je 8. septembra 2018 na 49. memorialu prof. Bojana Hrovatina nastopilo 80 atletinj in atletov iz vseh devetih pokrajinskih društev Zveze. Pridružili so se jim še tekmovalci iz Makedonije, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Rezultati slovenskih atletov so šteli tudi za uvrstitve na odprtem državnem prvenstvu. S tem največjim atletskim tekmovanjem v Sloveniji

in mednarodno udeležbo smo dostojno obeležili spomin na pionirja invalidskega športa, ki je že v šestdesetih letih v program medicinske rehabilitacije vnesel športne vsebine. Prof. Bojan Hrovatin je postavil temelje invalidskega športa v Sloveniji na katerih stoji rekreacijski, tekmovalni in vrhunski šport. Tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in Zveze za šport invalidov – Paraolimpijski komite, odlično pripravilo Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske. Pri organizaciji je sodelovalo Atletsko društvo Kladivar Celje, njihova sodniška služba pa je skrbela tudi za nemoten in pravilen potek tekmovanja. Toyota je ob tej priložnost predstavila avtomobil Toyota Auris na ročno upravljanje z ročico BDF.
Tretje mesto za Alenko TratnjekŠtevilne udeležence so po Zdravljici pozdravili, nagovorili in zaželeli dobre rezultate: podžupan Občine Celje in predsednik Atletskega društva Kladivar Stane Rozman, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, podpredsednik ZŠIS-POK in vodja športa Gregor Gračner pri ZPS in predsednik DP jugozahodne Štajerske in vodja atletike Janez Hudej, ki predstavil program tekmovanja.
Naše največje atletsko tekmovanje poteka hitro in brez zapletov. Tekmovalci so se najprej pomerili v trobojih (met kopja/kija, diska in suvanje krogle). Orodja so metali hkrati na šestih tekmovališčih, tako da s presedanjem niso izgubljali časa. Menjavali so le orodja. Na voljo so imeli dva poizkusna meta in šest v konkurenci, sodniki pa so na tekmovalni list vpisali le najboljši izmerjen rezultat. Športniki paraplegiki so za doseganje boljših rezultatov uporabljali posebne tekmovalne stole, ki so nekoliko višji od vozičkov. Glede na višino poškodbe atleti v trobojih tekmujejo v skupinah F51 - F57, v vožnjah pa v skupinah T51 - T54. Skupine kjer je nastopalo manjše število tekmovalcev so organizatorji združili v eno skupino.
Andrej OmahenPo zaključenih trobojih v metih so atleti nastopili v hitrostnih vožnjah na 100, 200 in 400 metrov s specialnimi vozički, na memorialni vožnji na 100 metrov s standardnimi vozički (dve skupini moški, ena skupina ženske) posvečeni prof. Bojanu Hrovatinu in vožnji na 800 metrov, ki smo jo posvetili našemu velikemu prijatelju in športnemu novinarju Henriku Übeleisu. Henrik je bil prisoten na vseh naših večjih tekmovanjih, ima pa tudi zelo velike zasluge za promocijo invalidskega športa.
Ekipe Makedonije, Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije so se pomerile tudi na meddržavnem tekmovanju v četveroboju. Za uvrstitve so šteli najboljši rezultati štirih tekmovalcev iz štirih disciplin: met kopja in diska, suvanje krogle in vožnja na 100 metrov. Pokal za prvo mesto je osvojila ekipa Slovenije (8.110), za drugo Črna Gora (6.725) za tretje Makedonija pa (6.666). Četrta je bila Srbija (5.046) s tremi tekmovalci, peta BiH (2.768) s tremi tekmovalci, šesta pa Hrvaška (1.736) kjer je nastopila samo ena atletinja. Računalniški izračun rezultatov je bil v rokah vodje tekmovanja Janeza Hudeja, za vnos podatkov pa je skrbela Marina Hudej.
Uroš Jurečič  - prvo mesto troboj meti
Če je državna himna naznanila začetek tekmovanja, pa so fanfare napovedale vsako podelitev od štirinajstih kompletov medalj. Ob slovesni razglasitvi rezultatov se je športnikom za športne nastope zahvalil vodja športa pri ZPS in podpredsednik ZŠIS-POK Gregor Gračner, še posebej pa atletom iz držav nekdanje Jugoslavije. Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je čestital vsem atletinjam in atletom za odlične rezultate, ki so jih dosegli v res dobrih vremenskih pogojih, nato pa podelil medalje in pokale. Medaljo je prejel tudi mladi celjski atlet Gašper Glušič za prvi nastop in pa naša člana Zlatko Bernašek in Jože Globokar, ki sta nastopila tudi na prvem spominskem tekmovanju prof. Bojana Hrovatina leta 1970 v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook