SESTANEK ŠPORTNIH REFERENTOV

Sestanek športnih referentovV društvenih prostorih so se 28. avgusta 2018 sestali športni referenti in v šestih točkah dnevnega reda razpravljali o tekmovanjih in rezultatih v pretekli sezoni in sprejeli smernice za sezono 2018 – 2019.
Vsi referenti so podrobno poročali o tekmovanjih in doseženih rezultatih, govorili pa so tudi o ligaških tekmovanjih za sezono 2018-2019, ki jih organizira Zveza paraplegikov Slovenije. Predsednica društva Mirjam Kanalec pa je vse opozorila na dosledno in ažurno pripravo poročil in slikovnega gradiva za objavo na spletni strani in v glasilu. Sestanek je vodil športni referent društva Robert Žerovnik.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook