POGOSTA KRŠITEV ODLOKA O PARKIRANJU

Parkirni znakIz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. so nas obvestili, da vse več voznikov invalidov na PARKIRIŠČIH, KI SO PLAČLJIVA, nima označenega prihoda o možnosti dveurnega brezplačnega parkiranja. S tem kršijo Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.
Na urejenih javnih parkirnih prostorih, na in ob vozišču, na katerih se plačuje parkirnina, lahko invalidi s parkirno karto in z označenim časom prihoda, brezplačno parkirajo NAJVEČ 2 URI. Če parkirajo več kot 2 uri ali v parkirnih hišah, so dožni plačati parkirnino veljavno z odlokom. Globa za prekršek je 40 €.

ODLOK - 22. člen

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook