GLASOVANJE INVALIDOV

Volitve invalidovDržavna volilna komisija nam v dopisu pojasnjuje načine glasovanja invalidov v skladu z novelo Zakona o volitvah v državni zbor. Pri tem navaja tri načine:
- Po pošti (enkratno ali stalno). Za enkratno glasovanje po pošti invalid obvesti okrajno volilno komisijo, ki mora obvestilo prejeti najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja. Za stalno glasovanje po pošti pa je potrebno, v istem roku, obvestiti državno volilno komisijo. V obeh primerih je obvestilu potrebno priložiti odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volilno gradivo za glasovanje po pošti se invalidu posreduje na njegov naslov za vročanje.
- Na domu. Najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja je potrebno obvestiti okrajno volilno komisijo, da volivec želi glasovati, pred volilnim odborom, na svojem domu (na naslovu stalnega prebivališča).
- S pomočjo druge osebe. Volivec, ki ne more sam glasovati lahko s seboj na volišče pripelje osebo (ki ne sme biti član volilnega odbora), ki namesto njega, vendar pa po njegovih navodilih, glasuje.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook