PRVI V EKIPNI IN POSAMIČNI KONKURENCI

Najboljši v posamični kionkurenciREZULTATI - V Domu ob Savinji v Celju je 30. januarja 2018 potekalo drugo kolo šahovske lige ZPS-GRADEX. Tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije pripravilo Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, udeležilo pa se ga je 22 šahistov iz petih pokrajinskih društev Zveze in dva varovanca doma.
Šahisti in ena šahistka so po švicarskem sistemu odigrali sedem kol. Za posamično partijo so imeli na voljo deset, težje gibalno ovirani tetraplegiki pa dvanajst minut. Rezultati so šteli tako za ekipne kot za posamične uvrstitve.
V ekipni konkurenci je prvo mesto ponovno osvojila ekipa našega društva (15,5), druga je bila DP Koper (12), tretja DP Maribor (11,5), četrta DP Celje (11,5), peta pa DP Novo mesto (10,5).
Med posamezniki je najboljši rezultat dosegel naš šahist Edo Planinc (6), drugo mesto je osvojil Vojko Gašperut DP-KP (5), tretje pa Bogdan Petek DP-MB (5). Drugi šahist našega društva Jasmin Sabljakovič je osvojil četrto mesto (5), tretji Ljubiča Gajič osmo (4), četrti Zlatko Bernašek pa deseto mesto (4).
Tekmovanje je brez zapletov vodil arbiter Ludvik Cvirn.

Logotip Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978 in združuje skoraj tretjino vseh slovenskih paraplegikov in tetraplegikov.
Namen in cilj društva je prostovoljno in neodvisno združevanje paraplegikov in tetraplegikov zaradi ugotavljanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov.

Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Dunajska cesta 188 - 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (01) 569-11-23
Telefaks: +386 (01) 569-11-24
GSM: 041 649-806 - 051 649-806

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si
Splet: www.drustvo-para-lj.si

Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8731 144

Davčna številka:
SI 92039456

Twitter YouTube QR koda
mt_ignore Facebook